Aleksander Scibor-Rylski w tandemach: z Kawalerowiczem, Kutzem i Hofmanem
PDF

Słowa kluczowe

Aleksander Ścibor-Rylski
Jerzy Kawalerowicz
Kazimierz Kutz
Jerzy Hoffman
scriptwriting
unfinished projects
literary adaptations

Jak cytować

Śmiałowski , . P. (2019). Aleksander Scibor-Rylski w tandemach: z Kawalerowiczem, Kutzem i Hofmanem. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 5–33. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.01

Abstrakt

Aleksander Ścibor-Rylski was one of the greatest Polish scriptwriters, who in addition to numerous films based on his texts, left behind a trove of abandoned scripts. This article introduces Ścibor-Rylski as a highly versatile author, as exemplified by three scripts he wrote: Wczasy pod lipą [Lime Tree Holiday], Zaułek św. Sebastiana [Saint Sebastian Alley] and Stara baśń [An Ancient Tale]. Each of these scripts was written in a different convention and each was ordered by a different director, hence the title of this article – Aleksander Ścibor-Rylski in tandem with Kawalerowicz, Kutz and Hoffman. Apart from an analysis of the three scripts, the article describes the way they evolved, Ścibor-Rylski’s favourite stylistic clues and the reasons they remained unfinished.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.01
PDF

Bibliografia

Aleksander Ścibor-Rylski pracuje nad scenariuszem „Rano przeszedł huragan” i przygotowuje kolejny western, rozm. B. Zagroba, „Magazyn Filmowy” 1969, nr 31

Bikont A., Szczęsna J., Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006

Drewnowski T., Drugie życie Ścibora, „Kino” 1992, nr 9, s. 14–18

Dziewoński R., Dla mnie bomba Jerzego Dobrowolskiego, Łomianki 2009

Eberhardt K., Portrety w miniaturze. Ścibor-Rylski, „Film” 1966, nr 9

Gołas-Ners A., Na Gol(ł)asa, Warszawa 2008

Hager L., Co słychać w Zespole „Kadr”, rozm. (pel), „Film” 1958, nr 26

Hoffman J., Współczesność i historia, oprac. (Kt-PAP), „Głos Szczeciński”, 25.05.1965

Kaźmierczyk Z., Ewolucja romantycznego tytanizmu w ikonografii socrealistycznej – na przykładzie utworów Aleksandra Ścibora-Rylskiego, [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik i M. Piechota, Lublin 2006

Konwicki T., Wiatr i pył, Warszawa 2008

Kutz K., Sielanka prawie dokończona, rozm. A. Szpulak, [w:] Debiuty polskiego kina, red. M. Hendrykowski, Konin 1998

Lubelski T., Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012

Mówi Aleksander Ścibor-Rylski, rozm. B. Janicka, „Kino” 1967, nr 14

Nad czym pracują pisarze. Rozmowa ze Ścibor-Rylskim, „Trybuna Mazowiecka” 1957, nr 174

Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Filmów i Scenariuszy, omawiającej scenariusz Krzyż Walecznych, 27 czerwca 1958, zbiory FINA, A-214 poz. 97

Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy, omawiającej scenariusz Koniec starego roku, 19 lutego 1959, zbiory FINA, A-214, poz. 122

Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy, omawiającej scenariusz Wczasy pod lipą, 16 maja 1958, zbiory FINA, A-214, poz. 93

Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy, omawiającej scenariusz Zaułek św. Sebastiana, 24 stycznia 1958, zbiory FINA, A-214, poz. 87

Rek J., Kino Jerzego Kawalerowicza i jego konteksty, Łódź 2008

Stenogram z posiedzenia Komisji Ocen Filmów i Scenariuszy debatującej nad scenariuszem Dotknięcie nocy Ścibora-Rylskiego, zbiory Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (dalej FINA), A-214

Stenogram z posiedzenia Komisji Ocen Filmów i Scenariuszy z 24 stycznia 1958 roku debatującej nad scenariuszem Zaułek św. Sebastiana Ścibora-Rylskiego i Kawalerowicza, zbiory FINA, A-214

Ścibor-Rylski A., Od „Węgla” przez „Cień” do „Gniewu”, rozm. M. Warneńska, „Trybuna Mazowiecka” 1955, nr 270

Ścibor-Rylski A., Pierścionek z końskiego włosia, Warszawa 1991

Ścibor-Rylski A., Scenarzysta – Murzyn kinematografii?, rozm. K. Eberhardt, „Film” 1960, nr 48

W stronę „wielkiego filmu”?, dyskusja w opr. S. Janickiego, „Film” 1964, nr 13

Wiesław Gołas w roli „Płomienia”, „Ekran” 1970, nr 9