Aleksander Scibor-Rylski w tandemach: z Kawalerowiczem, Kutzem i Hofmanem

Main Article Content

Śmiałowski Piotr

Abstrakt

Aleksander Ścibor-Rylski was one of the greatest Polish scriptwriters, who in addition to numerous films based on his texts, left behind a trove of abandoned scripts. This article introduces Ścibor-Rylski as a highly versatile author, as exemplified by three scripts he wrote: Wczasy pod lipą [Lime Tree Holiday], Zaułek św. Sebastiana [Saint Sebastian Alley] and Stara baśń [An Ancient Tale]. Each of these scripts was written in a different convention and each was ordered by a different director, hence the title of this article – Aleksander Ścibor-Rylski in tandem with Kawalerowicz, Kutz and Hoffman. Apart from an analysis of the three scripts, the article describes the way they evolved, Ścibor-Rylski’s favourite stylistic clues and the reasons they remained unfinished.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
A Wander through the Themes
Biogram autora

Śmiałowski Piotr

Piotr Śmiałowski – dr nauk humanistycznych, filmoznawca i dziennikarz filmowy. Stały współpracownik miesięcznika „Kino”, portalu Fototeka Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Publikował także w „Ekranach”, „Images” i „Pleografie”. Przeprowadził ponadsto wywiadów z twórcami polskiego kina. Autor monografii Tadeusz Janczar. Zawód: aktor (2007), wywiadu-rzeki z reżyserem Tadeuszem Chmielewskim Jak rozpętałem polską komedię filmową (2012) oraz książki Niewidzialne filmy. Uparci debiutanci (2018) o niezrealizowanych projektach debiutów fabularnych Wojciecha Jerzego Hasa, Janusza Morgensterna oraz Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego. ORCID 0000–0002–6144–8699.

Bibliografia

 1. Aleksander Ścibor-Rylski pracuje nad scenariuszem „Rano przeszedł huragan” i przygotowuje kolejny western, rozm. B. Zagroba, „Magazyn Filmowy” 1969, nr 31
 2. Bikont A., Szczęsna J., Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006
 3. Drewnowski T., Drugie życie Ścibora, „Kino” 1992, nr 9, s. 14–18
 4. Dziewoński R., Dla mnie bomba Jerzego Dobrowolskiego, Łomianki 2009
 5. Eberhardt K., Portrety w miniaturze. Ścibor-Rylski, „Film” 1966, nr 9
 6. Gołas-Ners A., Na Gol(ł)asa, Warszawa 2008
 7. Hager L., Co słychać w Zespole „Kadr”, rozm. (pel), „Film” 1958, nr 26
 8. Hoffman J., Współczesność i historia, oprac. (Kt-PAP), „Głos Szczeciński”, 25.05.1965
 9. Kaźmierczyk Z., Ewolucja romantycznego tytanizmu w ikonografii socrealistycznej – na przykładzie utworów Aleksandra Ścibora-Rylskiego, [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik i M. Piechota, Lublin 2006
 10. Konwicki T., Wiatr i pył, Warszawa 2008
 11. Kutz K., Sielanka prawie dokończona, rozm. A. Szpulak, [w:] Debiuty polskiego kina, red. M. Hendrykowski, Konin 1998
 12. Lubelski T., Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012
 13. Mówi Aleksander Ścibor-Rylski, rozm. B. Janicka, „Kino” 1967, nr 14
 14. Nad czym pracują pisarze. Rozmowa ze Ścibor-Rylskim, „Trybuna Mazowiecka” 1957, nr 174
 15. Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Filmów i Scenariuszy, omawiającej scenariusz Krzyż Walecznych, 27 czerwca 1958, zbiory FINA, A-214 poz. 97
 16. Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy, omawiającej scenariusz Koniec starego roku, 19 lutego 1959, zbiory FINA, A-214, poz. 122
 17. Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy, omawiającej scenariusz Wczasy pod lipą, 16 maja 1958, zbiory FINA, A-214, poz. 93
 18. Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy, omawiającej scenariusz Zaułek św. Sebastiana, 24 stycznia 1958, zbiory FINA, A-214, poz. 87
 19. Rek J., Kino Jerzego Kawalerowicza i jego konteksty, Łódź 2008
 20. Stenogram z posiedzenia Komisji Ocen Filmów i Scenariuszy debatującej nad scenariuszem Dotknięcie nocy Ścibora-Rylskiego, zbiory Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (dalej FINA), A-214
 21. Stenogram z posiedzenia Komisji Ocen Filmów i Scenariuszy z 24 stycznia 1958 roku debatującej nad scenariuszem Zaułek św. Sebastiana Ścibora-Rylskiego i Kawalerowicza, zbiory FINA, A-214
 22. Ścibor-Rylski A., Od „Węgla” przez „Cień” do „Gniewu”, rozm. M. Warneńska, „Trybuna Mazowiecka” 1955, nr 270
 23. Ścibor-Rylski A., Pierścionek z końskiego włosia, Warszawa 1991
 24. Ścibor-Rylski A., Scenarzysta – Murzyn kinematografii?, rozm. K. Eberhardt, „Film” 1960, nr 48
 25. W stronę „wielkiego filmu”?, dyskusja w opr. S. Janickiego, „Film” 1964, nr 13
 26. Wiesław Gołas w roli „Płomienia”, „Ekran” 1970, nr 9