Ważyk – Ford – Starski. Historia pewnego scenariusza
PDF

Słowa kluczowe

script
film short story, author’s explication
Adam Ważyk
Aleksander Ford
Ludwik Starski
screenplay
war film
action film

Jak cytować

Małgorzata Hendrykowska, M. H. (2019). Ważyk – Ford – Starski. Historia pewnego scenariusza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 35–61. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.02

Abstrakt

The article presents the complicated story of a script, originally titled “ID Card”, was written in mid-1948 by Adam Ważyk. Had the script been approved for production, it would have been one of the first Polish post-war feature films. However, this did not happen. Apart from Adam Ważyk, Aleksander Ford, Jan Fethke and Ludwik Starski also worked on subsequent versions of the script. Due to complex political circumstances, none of the versions presented was approved by decision-makers. The author presents subsequent versions of the script which change along with social and political changes in Poland. The last version entitled “False Papers”, written by Ludwik Starski in 1968, contains clear elements of an action film. However, this was not a good time for this type of production. Over a period of 20 years, the script of “False Papers” underwent a peculiar metamorphosis: from a political pamphlet, to a didactic story, and finally, an action film with an unexplained mystery and war in the background. None of these versions became a film.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.02
PDF

Bibliografia

Ford A., Lewe papiery, [w:] „Lewe papiery” Film fabularny. Konspekt. Temat. W zbiorach FINA sygn. S-2542

„Lewe papiery” Film fabularny. Materiały dokumentalne przedprodukcyjne. W zbiorach FINA sygn. S-2542

„Lewe papiery”. Film fabularny. Scenariusz. W zbiorach FINA sygn. 2542

Lubelski T., Trzy kolejne podejścia, „Kwartalnik Filmowy” 1994, nr 6, s. 176–187

Madej A., Kino, władza, publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała 2002 Red., Kierunek: współczesność, „Film” 1969, nr 18, s. 7.

Starski L., Eksplikacja autorska w związku z opowieścią filmową pod tytułem „Lewe papiery”, [w:] „Lewe papiery. Nowela filmowa. Eksplikacja filmu fabularnego. W zbiorach FINA sygn. S-32186

Starski L., „Lewe papiery”. Scenariusz. 1968. Zjednoczone Zespoły Realizatorów Filmowych. Zespół „Syrena”. W zbiorach FINA sygn. S-8192

Starski L., Uwagi do rozszerzonego tematu A. Ważyka pt. „Sukienny portfel”. Archiwalia w zbiorach FINA sygn. S-2542

„Sukienny portfel”. Archiwalia w zbiorach FINA sygn. S-2542

Ważyk A., Temat rozszerzony do filmu pełnometrażowego „Sukienny portfel”, [w:] „Lewe papiery”. Film fabularny. Konspekt. Temat. W zbiorach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego sygn. S-2542

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.