Ważyk – Ford – Starski. Historia pewnego scenariusza

Main Article Content

Małgorzata Hendrykowska

Abstrakt

The article presents the complicated story of a script, originally titled “ID Card”, was written in mid-1948 by Adam Ważyk. Had the script been approved for production, it would have been one of the first Polish post-war feature films. However, this did not happen. Apart from Adam Ważyk, Aleksander Ford, Jan Fethke and Ludwik Starski also worked on subsequent versions of the script. Due to complex political circumstances, none of the versions presented was approved by decision-makers. The author presents subsequent versions of the script which change along with social and political changes in Poland. The last version entitled “False Papers”, written by Ludwik Starski in 1968, contains clear elements of an action film. However, this was not a good time for this type of production. Over a period of 20 years, the script of “False Papers” underwent a peculiar metamorphosis: from a political pamphlet, to a didactic story, and finally, an action film with an unexplained mystery and war in the background. None of these versions became a film.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
A Wander through the Themes
Biogram autora

Małgorzata Hendrykowska, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małgorzata Hendrykowska – profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk AudiowizualnychUniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historyk filmu, specjalizuje się w badaniach i studiach komparatystycznych nad zjawiskami kultury filmowej i audiowizualnej XIX i XX wieku. Książki (wybór): Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914. Poznań 1993; Jadwiga Smosarska. Poznań 2007, La seconda guerra mondiale nel cinema polacco. Rzym-Poznań 2009; Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania. Poznań 2011. Kronika kinematografii polskiej (1895–2011). Poznań 2012. Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896–1944. Poznań 2015. „Szpital Przemienienia” (seria „Klasyka Kina”) Poznań 2017. Obecnie przygotowuje do druku wydanie krytyczne pism filmowych Stefanii Zahorskiej. ORCID 0000-0001-8009-8447.

Bibliografia

  1. Ford A., Lewe papiery, [w:] „Lewe papiery” Film fabularny. Konspekt. Temat. W zbiorach FINA sygn. S-2542
  2. „Lewe papiery” Film fabularny. Materiały dokumentalne przedprodukcyjne. W zbiorach FINA sygn. S-2542
  3. „Lewe papiery”. Film fabularny. Scenariusz. W zbiorach FINA sygn. 2542
  4. Lubelski T., Trzy kolejne podejścia, „Kwartalnik Filmowy” 1994, nr 6, s. 176–187
  5. Madej A., Kino, władza, publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała 2002 Red., Kierunek: współczesność, „Film” 1969, nr 18, s. 7.
  6. Starski L., Eksplikacja autorska w związku z opowieścią filmową pod tytułem „Lewe papiery”, [w:] „Lewe papiery. Nowela filmowa. Eksplikacja filmu fabularnego. W zbiorach FINA sygn. S-32186
  7. Starski L., „Lewe papiery”. Scenariusz. 1968. Zjednoczone Zespoły Realizatorów Filmowych. Zespół „Syrena”. W zbiorach FINA sygn. S-8192
  8. Starski L., Uwagi do rozszerzonego tematu A. Ważyka pt. „Sukienny portfel”. Archiwalia w zbiorach FINA sygn. S-2542
  9. „Sukienny portfel”. Archiwalia w zbiorach FINA sygn. S-2542
  10. Ważyk A., Temat rozszerzony do filmu pełnometrażowego „Sukienny portfel”, [w:] „Lewe papiery”. Film fabularny. Konspekt. Temat. W zbiorach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego sygn. S-2542