Uśpiony temat. O (nie)obecności problemu Marca 1968 roku w kinie dokumentalnym okresu PRL

Main Article Content

Maciej Pietrzak

Abstrakt

Pietrzak Maciej, Uśpiony temat. O (nie)obecności problemu Marca 1968 roku w kinie dokumentalnym okresu PRL [Dormant topic. About the absence of the events of March 1968 in Polish documentary films before 1989]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam MickiewiczUniversity Press. Pp. 63–75. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.03.


The vast majority of documentary films relevant to the events of March ‘68 and its consequences were created after 1989, when the abolition of censorship and the opening of previously hidden archives allowed Polish filmmakers to explore previously prohibited topics. The article focuses on the earlier period, and its main objective is to find echos of this political crisis in documentary films created before the collapse of the communist regime in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak, M. (2019). Uśpiony temat. O (nie)obecności problemu Marca 1968 roku w kinie dokumentalnym okresu PRL. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 63-75. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.03
Dział
A Wander through the Themes
Biogram autora

Maciej Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

filmoznawca, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół filmowych manifestacji pamięci kulturowej. Autor artykułów poświęconych filmowym przedstawieniom wydarzeń Marca ‘68 i współczesnemu kinu izraelskiemu. ORCID 0000–0001–7301–425X.

Bibliografia

 1. Brzozowski A., Hotel. Calendarium, [w:] Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, red. B. Janicka, A. Kołodyński, Warszawa 2000, s. 216–227
 2. Cieśliński M.K., Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa 2006
 3. Cieśliński M.K., Polska Kronika Filmowa. Podglądanie PRL-u, Warszawa 2016
 4. Dobiega końca realizacja „Sprawiedliwych”, „Magazyn Filmowy” 1968, nr 26, s. 15
 5. Hendrykowski M., Polska Kronika Filmowa, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015, s. 701–725
 6. Iskierko A., Poszukiwanie prawdy o przeszłości i dniu dzisiejszym. Wywiad z H. Jantosem, „Ekran” 1968, nr 18, s. 11
 7. Jazdon M., Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Poznań 2009
 8. Jazdon M., Pławuszewski P., Polski film dokumentalny lat siedemdziesiątych. Nic o nas bez nas, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015, s. 227–360
 9. Jędrzejski Ł., Polska Kronika Filmowa w latach 1945–1968 jako medium partyjne. Zarys problemu, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 1, s. 158–170
 10. Kidawa J., Sprawiedliwi, „Magazyn Filmowy”, 1968, nr 16, s. 15
 11. Kidawa J., Sprawiedliwi. Świadectwo prawdy o dawnych czasach. Rozm. przepr. K. Zybert, „Ekran” 1968, nr 16, s. 2
 12. Kieślowski K., O sobie, red. D. Stok, Kraków 1997
 13. Kornhauser J., Zagajewski A., Świat nie przedstawiony, Kraków 1974
 14. Lemann J., Film dokumentalny, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film – kinematografia, red. E. Zajiček, Warszawa 1994, s. 199–243
 15. Lubelski T., Historia kina polskiego 1895–2014, Kraków 2015
 16. Łoziński M., Czerpać z rzeczywistości, [w:] Debiuty polskiego kina, red. M. Hendrykowski, Konin 1998, s. 225–239
 17. Łoziński M., Trzeba odnaleźć ten jeden delikatny ton. Rozm. przepr. T. Sobolewski, „Kino” 1992, nr 8, s. 4–9
 18. Łoziński M., Kędzierski P., Młodzi kontrowersyjni (not. AK), „Film” 1973, nr 19, s. 9, 19
 19. Michalak A., Przełom w polskim dokumencie – program artystyczny „szkoły krakowskiej” w kontekście przemian kulturowych i politycznych lat 1968–1971, [w:] Kino polskie, reinterpretacje: historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008, s. 435–446
 20. O tym nie wolno zapomnieć, „Magazyn Filmowy” 1968, nr 31, s. 10
 21. Ozimek S., Film dokumentalny, [w:] Historia filmu polskiego, t. VI 1968–1972, red. R. Marszałek, Warszawa 1994, s. 185–252
 22. Pietrzak M., Wygnanie ocalonych. Doświadczenie emigracji pomarcowej w filmach Mariana Marzyńskiego i Leszka Leo Kantora, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2017, nr 29, s. 137–147
 23. Sobolewski T., Marcel Łoziński (publikacja dołączona do wydanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny płyt DVD z filmami dokumentalnymi reżysera), 2006
 24. Sprawiedliwi, „Film” 1968, nr 16, s. 2
 25. „Sprawiedliwi” i inne filmy dokumentalne, „Film” 1968, nr 20, s. 2
 26. Stola D., Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000
 27. Zamierzenia i plany WFD, „Magazyn Filmowy” 1968, nr 20, s. 2
 28. Zwierzchowski P., Rok 1968 w polskim kinie – konteksty i konsekwencje, [w:] Yesterday.
 29. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65 rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński, K. Kosiński, M. Przeperski, K. Rokicki, P. Sasanka, R. Spałek, S. Stępień, Warszawa 2017, s. 592–619
 30. Zygadło T., Szkoła podstawowa. Rozm. przepr. M. Sadowska, [w:] Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, red. B. Janicka, A. Kołodyński, Warszawa 2000, s. 124–135
 31. Żukowski T., Fantazmat „Sprawiedliwych” i film „W ciemności” Agnieszki Holland, „Studia Litteraria et Historica” 2012, nr 1, s. 1–10