Uśpiony temat. O (nie)obecności problemu Marca 1968 roku w kinie dokumentalnym okresu PRL
PDF

Słowa kluczowe

March ‘68
Polish documentary films
film and politics
film and propaganda

Jak cytować

Pietrzak, M. . (2019). Uśpiony temat. O (nie)obecności problemu Marca 1968 roku w kinie dokumentalnym okresu PRL. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 63–75. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.03

Abstrakt

Pietrzak Maciej, Uśpiony temat. O (nie)obecności problemu Marca 1968 roku w kinie dokumentalnym okresu PRL [Dormant topic. About the absence of the events of March 1968 in Polish documentary films before 1989]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam Mickiewicz
University Press. Pp. 63–75. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.03.

The vast majority of documentary films relevant to the events of March ‘68 and its consequences were created after 1989, when the abolition of censorship and the opening of previously hidden archives allowed Polish filmmakers to explore previously prohibited topics. The article focuses on the earlier period, and its main objective is to find echos of this political crisis in documentary films created before the collapse of the communist regime in Poland.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.03
PDF

Bibliografia

Brzozowski A., Hotel. Calendarium, [w:] Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, red. B. Janicka, A. Kołodyński, Warszawa 2000, s. 216–227

Cieśliński M.K., Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa 2006

Cieśliński M.K., Polska Kronika Filmowa. Podglądanie PRL-u, Warszawa 2016

Dobiega końca realizacja „Sprawiedliwych”, „Magazyn Filmowy” 1968, nr 26, s. 15

Hendrykowski M., Polska Kronika Filmowa, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015, s. 701–725

Iskierko A., Poszukiwanie prawdy o przeszłości i dniu dzisiejszym. Wywiad z H. Jantosem, „Ekran” 1968, nr 18, s. 11

Jazdon M., Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Poznań 2009

Jazdon M., Pławuszewski P., Polski film dokumentalny lat siedemdziesiątych. Nic o nas bez nas, [w:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015, s. 227–360

Jędrzejski Ł., Polska Kronika Filmowa w latach 1945–1968 jako medium partyjne. Zarys problemu, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 1, s. 158–170

Kidawa J., Sprawiedliwi, „Magazyn Filmowy”, 1968, nr 16, s. 15

Kidawa J., Sprawiedliwi. Świadectwo prawdy o dawnych czasach. Rozm. przepr. K. Zybert, „Ekran” 1968, nr 16, s. 2

Kieślowski K., O sobie, red. D. Stok, Kraków 1997

Kornhauser J., Zagajewski A., Świat nie przedstawiony, Kraków 1974

Lemann J., Film dokumentalny, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film – kinematografia, red. E. Zajiček, Warszawa 1994, s. 199–243

Lubelski T., Historia kina polskiego 1895–2014, Kraków 2015

Łoziński M., Czerpać z rzeczywistości, [w:] Debiuty polskiego kina, red. M. Hendrykowski, Konin 1998, s. 225–239

Łoziński M., Trzeba odnaleźć ten jeden delikatny ton. Rozm. przepr. T. Sobolewski, „Kino” 1992, nr 8, s. 4–9

Łoziński M., Kędzierski P., Młodzi kontrowersyjni (not. AK), „Film” 1973, nr 19, s. 9, 19

Michalak A., Przełom w polskim dokumencie – program artystyczny „szkoły krakowskiej” w kontekście przemian kulturowych i politycznych lat 1968–1971, [w:] Kino polskie, reinterpretacje: historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008, s. 435–446

O tym nie wolno zapomnieć, „Magazyn Filmowy” 1968, nr 31, s. 10

Ozimek S., Film dokumentalny, [w:] Historia filmu polskiego, t. VI 1968–1972, red. R. Marszałek, Warszawa 1994, s. 185–252

Pietrzak M., Wygnanie ocalonych. Doświadczenie emigracji pomarcowej w filmach Mariana Marzyńskiego i Leszka Leo Kantora, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2017, nr 29, s. 137–147

Sobolewski T., Marcel Łoziński (publikacja dołączona do wydanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny płyt DVD z filmami dokumentalnymi reżysera), 2006

Sprawiedliwi, „Film” 1968, nr 16, s. 2

„Sprawiedliwi” i inne filmy dokumentalne, „Film” 1968, nr 20, s. 2

Stola D., Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000

Zamierzenia i plany WFD, „Magazyn Filmowy” 1968, nr 20, s. 2

Zwierzchowski P., Rok 1968 w polskim kinie – konteksty i konsekwencje, [w:] Yesterday.

Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65 rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński, K. Kosiński, M. Przeperski, K. Rokicki, P. Sasanka, R. Spałek, S. Stępień, Warszawa 2017, s. 592–619

Zygadło T., Szkoła podstawowa. Rozm. przepr. M. Sadowska, [w:] Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, red. B. Janicka, A. Kołodyński, Warszawa 2000, s. 124–135

Żukowski T., Fantazmat „Sprawiedliwych” i film „W ciemności” Agnieszki Holland, „Studia Litteraria et Historica” 2012, nr 1, s. 1–10