Joseph Green, producent polskich filmów jidyszowych
PDF

Słowa kluczowe

Joseph Green
faryidisht film
Yiddish film
Molly Picon
Leon Trystan

Jak cytować

Włodek, R. . (2019). Joseph Green, producent polskich filmów jidyszowych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 77–101. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.04

Abstrakt

Włodek Roman, Joseph Green, producent polskich filmów jidyszowych [Joseph Green, producer of Polish Yiddish-language films]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 77–101. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.04.

Joseph Green (1900–1996), born Josef Chaim Grinberg in Łódź, was one of the most important producers of films in Yiddish. At the beginning of the sound era in the United States, he worked on dubbing in Yiddish for Jewish films, including Joseph in the Land of Egypt. He received a copy of the film as a royalty, which he then used with great success. The money helped him produce four Jewish films in Poland between 1936 and 1938: Yiddle with His Fiddle, The Jester, Little Mother and A Letter to Mother. Green left Poland in the spring of 1939. When the world of Shtetls – evoked by him – disappeared as a result of the Second World War, he ceased making films.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.04
PDF

Bibliografia

Akta miasta Łodzi, księgi ludności stałej z lat 1903–1931 (sygn. 10057, sygn. 10460); Spis ludności z lat 1916–1921, Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. 24628

aw., Kim jest Molly Picon?, „Film” 1936, nr 9

B.W., Nowy film „Jidl mitn fidl” to „chluba” polskiej produkcji. Kompromitacja X Muzy, „Echo”1936, nr 233

Błazen, „Prawda o Filmie” 1937, nr 7

Caplan D., Nomadic Chutzpah: The Vilna Troupe’s Transnational Yiddish Theatre Paradigm, 1915–1935, „Theatre Survey” 2014, z. 3

„Chwila” 1933, nr 5134

„Chwila” 1933, nr 5135

„Chwila” 1934, nr 5347

Der najer jidiszer film „Jidl mitn fidl” (Nowy film jidyszowy „Judel gra na skrzypcach”), „Literarisze Bleter” 1936, nr 39

Don Bosco, „Kino” 1937, nr 10

„Dziennik Białostocki” 1939, nr 95

Edga., „Yiddle With His Fiddle” (Polish Made), „Variety” 1937, nr 4

„Expresss Wieczorny Ilustrowany” 1933, nr 327

„Film” 1936, nr 1

„Film” 1936, nr 13

„Film” 1936, nr 17

„Film” 1938, nr 30

„Film” 1939, nr 7

„Film” 1939, nr 9–10

Finkelstein J., W towarzystwie Eliszewy i Mali Picon (Korespondencja własna „Chwili”),

„Chwila” 1931, nr 4544

Freedland M., Joseph Green. Yiddisher poppa, „The Guardian” (London), nr z 4 lipca 1996

Goldberg J.N., Laughter through Tears. The Yiddish Cinema, Rutherford, Madison, Teaneck, London, Toronto 1983

Goldman E.A., Visions, Images, and Dreams. Yiddish Film Past and Present, Ann Arbor 1983

Gross N., Film żydowski w Polsce, przeł. A. Ćwiakowska, Kraków 2002

Halo! Tu Ameryka. Ameryka o Polsce: „Love of A Kingdom” („Miłość lub Królestwo”); „Der Purymspieler”, „Prawda o Filmie” 1938, nr 1

Helman A., Autor, [w:] Słownik pojęć filmowych, t. III, pod redakcją A. Helman, Wrocław 1992

Hoberman J., Bridge of Light. Yiddish Film Between Two Worlds, Hanover, London 2010

Igel E., Film żydowski. „List do matki” – Kino Marysieńka, „Chwila” 1939, nr 7170 „Ilustrowana Republika” 1939, nr 70

Informator m. Łodzi z Kalendarzem na rok 1920. Spis firm handlowo-przemysłowych w Łodzi z podziałem na branże w porządku alfabetycznym, Łódź [1920]

J.B., La Colonie scolaire, „L’Univers Israélite” 1936, nr 33

J. St., Śmiej się pajacu… Reportaż z atelier, „Kino” 1937, nr 33

K., Komisfilm – Jasna 24, „Wiem Wszystko” 1937, nr 8

Komunikat prasowy Związku Dziennikarzy i Publicystów Filmowych o konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie tematyki filmowej krajowej produkcji, „Aktualności” 1939, nr 1

Korotkij W.M., Opieratory i reżissiery russkogo igrowogo kino 1897–1921. Biofilmograficzeskij sprawocznik, Moskva 2009

Krajewska H., Życie filmowe Łodzi w latach 1896–1939, Warszawa–Łódź 1992

Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt getto 1941–1944, t. III: 1943, opracowanie i redakcja naukowa: J. Baranowski et al., Łódź 2009

Leyko M., Teatr Icchoka Zandberga, [w:] Łódzkie sceny żydowskie. Studia i materiały, pod redakcją M. Leyko, Łódź 2000

Loeb T., Skilled Gast Triumphs in Yiddish Film, „Oakland Tribune” 1945, nr 184

Łapińska A., Kina białostockie w okresie międzywojennym, [w:] Białystok w 80-leciu, pod redakcją C. Kukli, Białystok 2000

„Mitteilungsblatt der Stadt Warschau / Dziennik Obwieszczeń Miasta Warszawy” 1941, nr 15

M.K. [M. Kanfer], Morris Schwarz jako Towje Mleczarz, „Nowy Dziennik” 1935, nr 356

Moasi [M. Kanfer], Z ekranu: „Dybuk”, „Nowy Dziennik” 1937, nr 259

„Nasz Przegląd” 1935, nr 285

Ostrzeżenie przed kiczem filmowym, „Gazeta Polska” 1934 nr 88

Pevner Ch., Joseph Green, the Visionary of the Golden Age, [w:] When Joseph Met Molly. A Reader on Yiddish Film, red. S. Paskin, Nottingham 1999

Picon M., Fiddling in Old Kazmierz, „The New York Times” 1937, nr 10

Picon M. (i J.B. Grillo), Molly!, New York 1980

„Piętro wyżej” po żydowsku, „Film” 1938, nr 25

Podręczny rejestr handlowy, Łódź [1926]

Pollock A., Jacob Ben-Ami Offers „We Will Live” at Jewish Folk Theater, „The Brooklyn

Daily Eagle”, nr z 20 grudnia 1944

Riss H., Żydowscy artyści z Polski w Berlinie, przeł. Małgorzata Leyko, [w:] Teatr żydowski w Polsce, pod red. A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej i M. Leyko, Łódź 1998

(r–s.), W drodze z Palestyny do Moskwy. Przy czarnej kawie Mali Pikon i J. Kalichem, „Nasz Przegląd” 1933, nr 147

Szydłowska M., Z dziejów żydowskich widowisk rozrywkowych we Lwowie przed 1945, „Pamiętnik Teatralny” 2014, z. 1–2

Szydłowska M., Ze Lwowa w filmowy świat, „Przegląd Polski” (Nowy Jork) nr z 3 grudnia 2010

The American Film Institute Catalog. Within our Gates: Ethnicity in American Feature Films, 1911–1960, red. A. Gevinson, Berkeley 1997

„Wiadomości Filmowe” 1935, nr 12

Włodek R., Bezdomni. Motyw emigracji w filmach jidyszowych, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej: literatura, teatr, film, red. D. Mazur i B. Morzyńska--Wrzosek, Bydgoszcz 2016

Włodek R., Na początku było „Le’chajim”. Bardzo krótka historia kina żydowskiego, Szczecin 2013

Włodek R., Wileńska opowieść, „Midrasz” 2011, nr 4

Yiddish Stars in New Film, „The Pittsburgh Press” 1939, nr 136

Zajiček E., Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, Warszawa 1992

Zdarzenia i wypadki ubiegłej doby, „Echo” 1933, nr 346