Na białym szlaku. Zapomniany film o wojnie

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Hendrykowski Marek, Na białym szlaku. Zapomniany film o wojnie [“On the White Trails”: a forgotten film about the war]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 103–115. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.05.


The article is an analytical and interpretative study of behind-the-scenes aspects and the poetics of a little-known feature film titled On the White Trails, directed by Jarosław Brzozowski and Andrzej Wróbel.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
A Wander through the Themes
Biogram autora

Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, autor artykułów i książek, ostatnio: Semiotyka twarzy (2017). Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma„IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). ORCID 0000-0002-7180-9902.

Bibliografia

 1. Braun A., Na białym szlaku, „Zwierciadło” 1963, nr 14
 2. Brzozowski J., Od Bieguna do Doliny Pięciu Stawów. Rozmawiała Elżbieta Smoleń-Wasilewska, „Film” 1960 nr 51
 3. Eljasiak J., Druga wojna światowa za kręgiem polarnym, „Sztandar Młodych” 1963, nr 65
 4. Giżycki J., Grenlandzka przygoda z morałem, „Film” 1963, nr 12
 5. Grzelecki S., Mróz kończy wszystko, „Życie Warszawy” 1963, nr 65
 6. Hendrykowski M., Jak likwidowano polską szkołę filmową, „Kwartalnik Filmowy” 2018, nr 103–104
 7. Jaszcz (Jan Alfred Szczepański), I śniegi bywają różne, „Trybuna Ludu” 1963, nr 77
 8. Kochański K., Na szlaku przygody, „Tygodnik Kulturalny” 1963, nr 13
 9. Michalski Cz., Na białym szlaku, „Światowid” 1963, nr 14
 10. Michalski Cz., Na białym szlaku, „Walka Młodych” 1963, nr 12
 11. Staszel J., Reportaż spod Bieguna, „Film” 1960, nr 36
 12. Toeplitz K.T., Dwa filmy polskie, „Świat” 1963, nr 13
 13. Zwierzchowski P., Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013