Na białym szlaku. Zapomniany film o wojnie
PDF

Słowa kluczowe

Jarosław Brzozowski
Andrzej Wróbel
film poetics
World War II drama
tough guys movie
genre
narration
Polish cinema
practice of film production

Jak cytować

Hendrykowski, M. . (2019). Na białym szlaku. Zapomniany film o wojnie. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 103–115. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.05

Abstrakt

Hendrykowski Marek, Na białym szlaku. Zapomniany film o wojnie [“On the White Trails”: a forgotten film about the war]. „Images” vol. XXVI, no 35. Poznań 2019. Adam Mickiewicz University Press. Pp. 103–115. ISSN 1731-450X. DOI 10.14746/i.2019.35.05.

The article is an analytical and interpretative study of behind-the-scenes aspects and the poetics of a little-known feature film titled On the White Trails, directed by Jarosław Brzozowski and Andrzej Wróbel.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.05
PDF

Bibliografia

Braun A., Na białym szlaku, „Zwierciadło” 1963, nr 14

Brzozowski J., Od Bieguna do Doliny Pięciu Stawów. Rozmawiała Elżbieta Smoleń-Wasilewska, „Film” 1960 nr 51

Eljasiak J., Druga wojna światowa za kręgiem polarnym, „Sztandar Młodych” 1963, nr 65

Giżycki J., Grenlandzka przygoda z morałem, „Film” 1963, nr 12

Grzelecki S., Mróz kończy wszystko, „Życie Warszawy” 1963, nr 65

Hendrykowski M., Jak likwidowano polską szkołę filmową, „Kwartalnik Filmowy” 2018, nr 103–104

Jaszcz (Jan Alfred Szczepański), I śniegi bywają różne, „Trybuna Ludu” 1963, nr 77

Kochański K., Na szlaku przygody, „Tygodnik Kulturalny” 1963, nr 13

Michalski Cz., Na białym szlaku, „Światowid” 1963, nr 14

Michalski Cz., Na białym szlaku, „Walka Młodych” 1963, nr 12

Staszel J., Reportaż spod Bieguna, „Film” 1960, nr 36

Toeplitz K.T., Dwa filmy polskie, „Świat” 1963, nr 13

Zwierzchowski P., Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.