Filmowy Mińsk (1915–1918) – polskie doświadczenie podczas Wielkiej Wojny

Main Article Content

Mariusz Guzek

Abstrakt

Polish film life in the Eastern Borderlands of the former Republic of Poland is replete with numerous white spots. During World War One, however, activity was quite intense, as evidenced by book-length studies on Vilnius, Lviv and even Kiev. Minsk, the future capital of Belarus, also had its own film-related Polish culture. The article focuses on the functioning of Minsk cinemas and their repertoire, as well as the Polish accents associated with them, which repeatedly had a mobilizing and identitarian character around which the national community of this provincial city was organized. Minsk’s border status means its cinematographic ancestry can be claimed by various national cinematographies, including Russian and Belarusian, but the source query and resulting findings clearly indicate that in the years of the Great War, this center was most strongly associated with Polish culture

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
A Wander through the Themes
Biogram autora

Mariusz Guzek

Mariusz Guzek – dr hab., prof. w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się regionalistyką (ze szczególnym uwzględnieniem kultury filmowej Bydgoszczy), dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Obecnie przygotowuje monografię Otakara Vávry. Jest autorem książek: Filmowa Bydgoszcz 1896–1939 (2004) i Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich 1914–1918 (2014) współautorem opracowań Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa (2016) i „Sąsiedzi – film w bydgoskim wrześniu 1945 r. Współredagował tom Kino polskie wobec II wojny światowej (2011). Publikował w „Przeglądzie Historycznym”, „Historyce”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Zachodniopomorskim”, „Studiach Językoznawczych” i „Kwartalniku Filmowym”.ORCID 0000–0002–2407–4499.

Bibliografia

 1. Gierszewska B., Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce 2006
 2. Głogowska H., Białoruś 1914–1929, Białystok 1996
 3. Guzek M., Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich 1914–1918, Bydgoszcz 2014
 4. Guzek M., Z kamerą w carskich mundurach. Polscy operatorzy jako czołówka Wojskowo-Kinematograficznego Oddziału Komitetu Skobielewskiego (1913–1917), „Kwartalnik Filmowy” 2016, nr 95
 5. Hendrykowska M., Hendrykowski M., Pierwsza ekranizacja „Pana Twardowskiego”, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2017, vol. XXIX, nr 29
 6. Lietopis rossijskogo kino 1863–1929, Moskva 2004
 7. Prymaka-Oniszk A., Bieżeńcy 1915, Wołowiec 2018
 8. Szybieka Z., Historia Białorusi 1795–2000, przeł. H. Łaszkiewicz, Lublin 2001
 9. Tarasiuk D., Między pokojem a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918, Lublin 2007
 10. Wiszniewski W., Chudożestwiennyje filmy doriewoliucjonnoj Rossii (filmograficzieskoje opisanije), Moskva 1945
 11. Zienkiewicz T., Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do 1921 roku), Olsztyn 1997