Filmowy Mińsk (1915–1918) – polskie doświadczenie podczas Wielkiej Wojny
PDF

Słowa kluczowe

Polish film
Great War
film in the Russian Empire
silent cinema

Jak cytować

Guzek , M. (2019). Filmowy Mińsk (1915–1918) – polskie doświadczenie podczas Wielkiej Wojny. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 147–158. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.08

Abstrakt

Polish film life in the Eastern Borderlands of the former Republic of Poland is replete with numerous white spots. During World War One, however, activity was quite intense, as evidenced by book-length studies on Vilnius, Lviv and even Kiev. Minsk, the future capital of Belarus, also had its own film-related Polish culture. The article focuses on the functioning of Minsk cinemas and their repertoire, as well as the Polish accents associated with them, which repeatedly had a mobilizing and identitarian character around which the national community of this provincial city was organized. Minsk’s border status means its cinematographic ancestry can be claimed by various national cinematographies, including Russian and Belarusian, but the source query and resulting findings clearly indicate that in the years of the Great War, this center was most strongly associated with Polish culture

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.08
PDF

Bibliografia

Gierszewska B., Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce 2006

Głogowska H., Białoruś 1914–1929, Białystok 1996

Guzek M., Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich 1914–1918, Bydgoszcz 2014

Guzek M., Z kamerą w carskich mundurach. Polscy operatorzy jako czołówka Wojskowo-Kinematograficznego Oddziału Komitetu Skobielewskiego (1913–1917), „Kwartalnik Filmowy” 2016, nr 95

Hendrykowska M., Hendrykowski M., Pierwsza ekranizacja „Pana Twardowskiego”, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2017, vol. XXIX, nr 29

Lietopis rossijskogo kino 1863–1929, Moskva 2004

Prymaka-Oniszk A., Bieżeńcy 1915, Wołowiec 2018

Szybieka Z., Historia Białorusi 1795–2000, przeł. H. Łaszkiewicz, Lublin 2001

Tarasiuk D., Między pokojem a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918, Lublin 2007

Wiszniewski W., Chudożestwiennyje filmy doriewoliucjonnoj Rossii (filmograficzieskoje opisanije), Moskva 1945

Zienkiewicz T., Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku (do 1921 roku), Olsztyn 1997