Filmowa franczyza. Od tematu do widowiska telewizyjnego (na podstawie cyklu „Prawdziwe Historie”)
PDF

Słowa kluczowe

franchise
popular cinema
film fiction
true stories
film

Jak cytować

Otto , . W. (2019). Filmowa franczyza. Od tematu do widowiska telewizyjnego (na podstawie cyklu „Prawdziwe Historie”). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 159–170. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.09

Abstrakt

The TV series True Stories (Prawdziwe Historie) is an example of contemporary commercial cinema. It is located on the border of documentary film and an attractive version of fictional cinema. In specific circumstances, it can be treated as a commercial product, but not only in the sense of film production and distribution, but more broadly, as a recognisable brand on the domestic cinema market, containing all the elements of industry know-how, as well as significant and commonly seen features of a film style that guarantees both turnout and financial success. In a sense, therefore, this phenomenon can be considered in terms of a film franchise which offers creators, most often beginners, a proven business patent in the form of a coherent television series, but also giving the possibility of a safe feature debut and the space for creative exploration.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.09
PDF

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.