Bunt i nostalgia. Filmy dokumentalne o festiwalu w Jarocinie
PDF

Słowa kluczowe

Jarocin
rockumentary
music documentary
punk

Jak cytować

Bitka, S. . (2019). Bunt i nostalgia. Filmy dokumentalne o festiwalu w Jarocinie. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 171–181. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.10

Abstrakt

The aim of the article is to present and attempt to classify documentary films about the Jarocin music festival. The films are conventionally divided into those shot during the 1980s editions and those created in our century, which describe them festival in retrospect. By analyzing selected works, the author draws attention to whether and how the approach to the subject and the form of the film change over the years.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.10
PDF

Bibliografia

Brendan B.M., Rockumentary: Style & Sound in a Documentary Genre, Montreal 2011

Brylewski R., Księżyk R., Kryzys w Babilonie, Kraków 2012

Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań 1994

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2011), red. M. Hendrykowska, Poznań 2015

Metody dokumentalne w filmie, red. D. Rode, M. Pieńkowski, Łódź 2013

Przylipiak M., Kino bezpośrednie, Gdańsk 2013

Reynolds S., Retromania. Jak popkulultura żywi się własną przeszłością. przeł. F. Łobodziński, Warszawa 2018

Witkowski K.G., Grunt to Bunt. Rozmowy o Jarocinie, Poznań 2011–2015

http://czaskultury.pl/czytanki/jarocin-restudy/

http://www.jarocin-festiwal.com

Jarocin 82 (1982) reż. Paweł Karpiński

Film o pankach (1983) reż. Mariusz Treliński

Jarocin 84 (1984) reż. Andrzej Królak

Po drugiej stronie rampy (1984) reż. Wiesław Szlachciak

To tylko rock (1984) reż. Paweł Karpiński

Fala (1985) reż. Piotr Łazarkiewicz

Moja krew, twoja krew (1986) reż. Andrzej Kostenko

Tilt. Moje Oko (1986) Robakowski

Jarocin ’87 (1987) reż. Andrzej Wolf

Diabelskie Nasienie (1990) reż. Franciszek Trzeciak.

Czapka dla skina (1991) reportaż telewizyjny

Przestań się lękać. Jarocin 1991 (1991) reportaż telewizyjny

Dzieci Jarocina (2000) reż. Petro Aleksowski

Skansen (2006) reż. Rafał Żurek

Wydział śledczy IPN: Jarocin (2008) reż. Marian Więcław

Jarocin – historia rockiem pisana, czyli 30 lat festiwalu (2010) reż. Dorota Tuńska

Podróż w czasie. Jarocin 1987 (2014) reż. Andrzej Wolf

Jarocin. Po co wolność (2016) reż. Leszek Gnoiński

Powracająca Fala (2017) reż. Michał Wiraszko

Historia polskiego rocka, (2008) odc. Ku przyszłości reż. Leszek Gnoiński

Dziewczyny karabiny; Wiatr wieje tam gdzie chce, Wehikuł Czasu (2013) reż. Leszek Gnoiński, Wojciech Słota

IPN TV Z filmoteki Bezpieki (2014) odc. 9 Jarocin reż. Cezary Gmyz

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.