Ostensibly indirect narration in films and motion pictures.

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

The article proposes the hypothesis that on the basis of analytical and interpretative practices, when describing, analysing and interpretating moving images, a dichotomous, binary division into objective and subjective images is a highly questionable move: it does not lend itself to an absolutely unequivocal resolution. In film, as in the field of moving images as a whole, there is no objective narration, just as there is no subjective narration. What emerges is an ostensibly dependent narration (or ostensibly independent), blending and merging both of these aspirations in diverse ways.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Varia
Biogram autora

Marek Hendrykowski, Institute of Film, Media and Audiovisual Arts Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Marek Hendrykowski – profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawca, medioznawca, semiotyk, badacz kultury współczesnej, autor artykułów i książek, ostatnio: Semiotyka twarzy (2017). Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje (2018), Ogród Europy. Eseje z semiotyki i antropologii kultury Starego Kontynentu (2018), Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019). Założyciel i redaktor senior czasopisma „IMAGES. The International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Culture”. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). ORCID 0000-0002-7180-9902.

 

Bibliografia

  1. Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, trans. E. Kraskowska, E. Rajewska, Kraków 2012
  2. Bordwell D., Narration in the Fiction Film, London 1985
  3. Chatman S., Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, NY, 1990
  4. Hendrykowski M., Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań 2014
  5. Hopensztand D., Mowa pozornie zależna w kontekście “Czarnych skrzydeł”, [in:] Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Warszawa 1946
  6. Łotman J., O modelującym znaczeniu “końca” i “początku” w przekazach artystycznych (Tezy), trans. J, Faryno, [in:] Semiotyka kultury, red. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1975
  7. Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018
  8. Przylipiak M., hasło Narracja [in:] Słownik pojęć filmowych., vol. 5, ed. A. Helman, Wrocław 1993
  9. Reinventing Film Studies, eds Ch. Gledhill, L. Williams, London 2000
  10. Thanouli E., Post-classical Narration. A New Paradigm in Contemporary World Cinema, Amsterdam 2005