Ostensibly indirect narration in films and motion pictures
PDF

Słowa kluczowe

narration
moving pictures
image
reality
fiction film
documentary
subjectivity
objectivity
communication
film
audiovisual culture

Jak cytować

Marek Hendrykowski, M. (2019). Ostensibly indirect narration in films and motion pictures. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 26(35), 209–218. https://doi.org/10.14746/i.2019.35.11

Abstrakt

The article proposes the hypothesis that on the basis of analytical and interpretative practices, when describing, analysing and interpretating moving images, a dichotomous, binary division into objective and subjective images is a highly questionable move: it does not lend itself to an absolutely unequivocal resolution. In film, as in the field of moving images as a whole, there is no objective narration, just as there is no subjective narration. What emerges is an ostensibly dependent narration (or ostensibly independent), blending and merging both of these aspirations in diverse ways.

https://doi.org/10.14746/i.2019.35.11
PDF

Bibliografia

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, trans. E. Kraskowska, E. Rajewska, Kraków 2012

Bordwell D., Narration in the Fiction Film, London 1985

Chatman S., Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, NY, 1990

Hendrykowski M., Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań 2014

Hopensztand D., Mowa pozornie zależna w kontekście “Czarnych skrzydeł”, [in:] Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Warszawa 1946

Łotman J., O modelującym znaczeniu “końca” i “początku” w przekazach artystycznych (Tezy), trans. J, Faryno, [in:] Semiotyka kultury, red. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1975

Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018

Przylipiak M., hasło Narracja [in:] Słownik pojęć filmowych., vol. 5, ed. A. Helman, Wrocław 1993

Reinventing Film Studies, eds Ch. Gledhill, L. Williams, London 2000

Thanouli E., Post-classical Narration. A New Paradigm in Contemporary World Cinema, Amsterdam 2005

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.