Poświęcić niepewność – prolegomena do badań nad kinem postsekularnym
PDF

Słowa kluczowe

postsecularism
postsecular cinema
postmodernism
cultural analysis
Mieke Bal
religious flm
European cinema
Bruno Dumont
Hadewijch
John McDonagh
Calvary
Xavier Beauvois
Of Gods and Men

Jak cytować

Piskorska , A. M. (2021). Poświęcić niepewność – prolegomena do badań nad kinem postsekularnym. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 47–66. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.03

Abstrakt

This article undertakes the issue of defining film phenomena which put forward questions of a primary religious nature (about the meaning of life, source of evil, life after death, the existence of Absolute, etc.) in a way that is independent from major religious traditions. The author posits that describing this phenomenon in the case of European film culture is done best by employing the philosophical thought of postsecularism. Utilizing Mieke Bal’s method of cultural analysis, the author takes as an example the term “sacrifice” to point to the existence of different models by which religious topics are undertaken by the cinema. This leads to a preliminary typology of the phenomenon which differentiates between ‘apologetic’ and ‘critical’ films and, furthermore, between films that refer to particular religious traditions and those expressing a postsecular perspective.

https://doi.org/10.14746/i.2021.39.03
PDF

Bibliografia

Bal M. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2012

Barthes R., Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 250

Biblia Tysiąclecia, <https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=324>, [dostęp: 2.04.2021]

Britannica Encyclopedia of World Religions, red. W. Doniger, M. Frassetto, Chicago 2006

Caruana J., Cauchi M., What is postsecular cinema? An introduction, [w:] Immanent Frames: Postsecular Cinema between Malick and von Trier, red. J. Caruana, M. Cauchi, New York 2018, epub

Cooper S., The Soul of Film Theory, New York 2013

Deacy C., Ortiz G.W., Theology and Film: Challenging the Sacred/Secular Divide, Malden 2008, epub.

Donnelly S., Inglis T., The media and the Catholic Church in Ireland: reporting clerical child sex abuse, „Journal of Contemporary Religion” 2010, nr 1 (nr 25), s. 1–19

Immanent Frames: Postsecular Cinema between Malick and von Trier, red. J. Caruana, M. Cauchi, New York 2018

Kendall T., No God but cinema: Bruno Dumont’s Hadewijch, „Contemporary French and Francophone Studies” 2013, nr 4 (nr 17), s. 405–413

Kyrlezhev A., The postsecular age: Religion and culture today, „Religion, State and Society” 2008, nr 1 (nr 36), s. 21–31

Lyotard J-F., Nota o sensach przedrostka post-, [w:] J-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 101–109.

Marczak M., Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000

McLeod H., The Religious Crisis of the 1960s, New York 2007

Otto R., Świętość, przeł. B. Kupis, Warszawa 1999

Oxford Dictionary of Film Studies, red. A. Kuhn, G. Westwell, Oxford 2012

Post-secular Philosophy. Between Philosophy and Theology, red. Phillip Blond, New York 1998

Religion in Contemporary European Cinema: the Postsecular Constellation, red. C. Bradatan, C. Ungureanu, London 2014

Roberts M.V., Hadewijch (mid 13th century) [w:] The Encyclopedia of Christian Civilization, red. G.T. Kurian, Malden 2011

Secularisms in a Postsecular Age? Religiosities and Subjectivities in Comparative Perspective, red. J. Mapril, R. Blanes, E. Giumbelli, Cham 2017

Socha P.M., Przemiana. W stronę teorii duchowości, Kraków 2014

The Concise Dictionary of World Religions, red. J. Bowker, New York 2000

The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society, red. P.S. Gorski, D. Kyuman Kim, J. Torpey, New York 2012

The Routledge Handbook of Postsecularity, red. J. Beaumont, New York – London 2018

Ungureanu C., Final remarks what is the use of postsecularism? [w:] Religion in Contemporary European Cinema: the Postsecular Constellation, red. C. Bradatan, C. Ungureanu, London 2014, s. 199–219

Walton S, Film and/as devotion: Bruno Dumont’s Enworlded Cinema, „Australian Journal of French Studies” 2015, nr 2 (nr 52), s. 188–203

Weibler P., The re-enchantment of the world and the end of modern art, [w:] The New Visibility of Religion: Studies in Religion and Cultural Hermeneutics, red. M. Hoelzl, G. Ward, New York 2008, s. 117–127

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.