Posybilizm metafzyczny w filmie i serialu najnowszym

Main Article Content

Jan Biedny

Abstrakt

The article focuses on the reading of Waldemar Frąc’s film theory in the context of the newest film examples. In the first part, the author presents the most important features of the “possible cinema” and expands it with a philosophical possible worlds theory, and also gives the context of mind-game films. In the second part, the author proposes an interpretation of two films: Annihilation and Arrival, and the Dark series in the face of the presented theoretical solutions. The main point of the analysis is to show how the worlds presented in the given films exist, how the concept of possibility/the possible world is manifested, and what changes occur at the level of the film narrative itself. Interpretation of the film examples leads the author to the conclusion that metaphysical possibilism in the film and series reveals not only ontological themes, but also has significant intercultural value and moves existential reflection.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biedny, J. (2021). Posybilizm metafzyczny w filmie i serialu najnowszym. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 263-280. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.13
Dział
Metaphysics – Transcendence – Atheism
Biogram autora

Jan Biedny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jan Biedny – student filozofii oraz filmoznawstwa i kultury mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się z jednej strony na filozofii nauki, szczególnie na badaniu pozanaukowych uwarunkowań nauki i na analizie współczesnych ruchów negujących naukę.
Z drugiej strony zainteresowany jest współczesnym kinem artystycznym, głównie europejskim, oraz teorią filmu, szczególnie tą zorientowaną na filozoficzne rozumienie kina.

Referencje

 1. Elsaesser T., Kino – maszyna myślenia, przeł. M. Przylipiak i in., Gdańsk 2018
 2. Elsaesser T., European Cinema and Continental Philosophy, New York 2019
 3. Frampton D., Filmosophy, New York 2006
 4. Frąc W., Kino możliwe, Kraków 2003
 5. Haack S., Philosophy of Logics, Cambridge 1978
 6. Leibniz G.W., Monadologia, przeł. H. Elzenberg, Toruń 1991
 7. Metafizyka w filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995
 8. New Takes in Film-Philosophy, red. H. Carel, G. Tuck, New York 2011
 9. Nowak L., Byt i myśl, t. 1, Poznań 1998
 10. Pepliński M., Myślenie kina. Nowa filozofia filmu, „Ekrany” 2017, nr 5 (39)
 11. Priest G., An Introduction to Non-Classical Logic, Cambridge 2008.
 12. Quine W.V.O. Z punktu widzenia logiki: Eseje logiczno-filozoficzne, przeł. B. Stanosz, Warszawa 1969
 13. Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1997
 14. Żegleń U., Modalność w logice i w filozofii, Warszawa 1990