Do clones dream of absent father(s)? Biotechnologia i metafizyka w powieści Nie opuszczaj mnie Kazuo Ishiguro i jej filmowej adaptacji

Main Article Content

Natasza Korczarowska

Abstrakt

The article deals with metaphysical aspects of dystopian vision of posthuman and racist socjety presented in Kazuo Ishiguro’s novel Never Let Me Go and its film adaptation. The controversial issue of cloning provokes fundamental questions of what constitutes our existence as human beings and what is the source of overpowering sense of solitude and orphanhood in the “fatherless” world. These questions are being answered in the context of biopolitics (Foucault, Habermas) and its ethical consequences. The paper is intended as a contribution to the ongoing discussion of the human condition and our relation to other beings: machines, animals and… clones.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Korczarowska, N. (2021). Do clones dream of absent father(s)? Biotechnologia i metafizyka w powieści Nie opuszczaj mnie Kazuo Ishiguro i jej filmowej adaptacji. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 237-261. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.12
Dział
Metaphysics – Transcendence – Atheism
Biogram autora

Natasza Korczarowska, Uniwersytet Łódzki

Natasza Korczarowska – doktor habilitowany, profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych
Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, amerykańskim i brytyjskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013, poświęcona wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym
po 1965 r.). Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.

Referencje

 1. Ayers D., Spectacular Posthumanism. The Digital Vernacular of Visual Effects, New York 2019
 2. Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tłum. M. Krzempek, Kraków 2012
 3. Baudrillard J., Przejrzystość zła. Esej o zjawiskach skrajnych, tłum. S. Królak, Warszawa 2009
 4. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000
 5. Bierdiajew M., Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty 2001
 6. Braidotti R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014
 7. Brown W., From DelGuat to ScarJo, [w:] The Palgrave Handbook of Posthumanism in Film and Television, red. M. Hauskeller, Hampshire 2015, s. 11–18
 8. Butler J., Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, tłum. J. Bednarek, Warszawa 2016
 9. Deleuze G., Guattari F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, tłum. A. Jaksender, K. Jaksender, Kraków 2016
 10. Derrida J., The Gift of Death, tłum. D. Wills, Chicago 1995
 11. Douglas M., Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, Warszawa 2007
 12. Drąg W., Revisiting Loss: Memory, Trauma and Nostalgia in the Novels of Kazuo Ishiguro, Newcastle 2014
 13. Dybel P., „Wszyscy oskarżeni są piękni…”. Antynomie doświadczenia prawa w prozie Franza Kafki, „Przegląd Humanistyczny” 2016, nr 4, s. 9–21
 14. Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, tłum. M. Wrana, Kraków 2015
 15. Ezra E., The Cinema of Things. Globalization and the Posthuman Object, London 2018
 16. Fonioková Z., Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration, Frankfurt 2015
 17. Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, Warszawa 2000
 18. Foucault M., Narodziny biopolityki. Wykłady w Collége de France 1978–1979, tłum. M. Herer, Warszawa 2001
 19. Fukuyama F., Koniec człowieka, tłum. B. Pierzyk, Kraków 2004
 20. Gilbert S., Guber S., The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven 1984
 21. Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa 2003
 22. Hogle J., Introduction, [w:] The Cambridge Companion to Gothic Fiction, Cambridge 2002, s. 1–20
 23. Ishiguro K., Kiedy byliśmy sierotami, tłum. A. Appel, Warszawa 2017
 24. Ishiguro K., Nie opuszczaj mnie, tłum. A. Szulc, Warszawa 2017
 25. Kafka F., Osiem notatników, tłum. B. Surowska, Gdańsk 1995
 26. Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007
 27. Lévinas E., Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Kraków 2008
 28. Malchow H., Gothic Images of Race in Nineteenth-Century Britain, Stanford 1996
 29. Mazur P., Metafizyka istnienia człowieka, Kraków 2018
 30. Musiał Ł., O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora, Poznań 2016
 31. Nayar P., Posthumanism, Cambridge 2014
 32. Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków 2011, s. 59–69, 71–85
 33. Piątek B., History, Memory, Trauma in Contemporary British and Irish Fiction, Kraków 2014
 34. Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2006
 35. Rodley Ch., Cronenberg on Cronenberg, London 1992
 36. Shelley M., Frankenstein, tłum. M. Płaza, Czerwonak 2013
 37. Steinbock B., Cloning human beings: Sorting through the ethical issues, [w:] Human Cloning: Science, Ethics, and Public Policy, red. B. MacKinnon, Urbana – Chicago 2000, s. 68–84
 38. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, Warszawa 2001
 39. Turney J., Ślady Frankensteina, tłum. W. Wiśniewska, Warszawa 2001
 40. Willems B., Facticity, Poverty and Clones, New York 2010
 41. Žižek S., Patrząc z ukosa. Wprowadzenie do Jacques’a Lacana przez kulturę popularną, tłum. J. Margański, Warszawa 2018
 42. Žižek S., Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, tłum. A. Górny, Warszawa 2010