Do clones dream of absent father(s)? Biotechnologia i metafizyka w powieści Nie opuszczaj mnie Kazuo Ishiguro i jej filmowej adaptacji
PDF

Słowa kluczowe

cloning
biopolitics
racism
body
Ishiguro
Kafka
Foucault
Habermas
Never Let Me Go

Jak cytować

Korczarowska, N. (2021). Do clones dream of absent father(s)? Biotechnologia i metafizyka w powieści Nie opuszczaj mnie Kazuo Ishiguro i jej filmowej adaptacji. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 237–261. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.12

Abstrakt

The article deals with metaphysical aspects of dystopian vision of posthuman and racist socjety presented in Kazuo Ishiguro’s novel Never Let Me Go and its film adaptation. The controversial issue of cloning provokes fundamental questions of what constitutes our existence as human beings and what is the source of overpowering sense of solitude and orphanhood in the “fatherless” world. These questions are being answered in the context of biopolitics (Foucault, Habermas) and its ethical consequences. The paper is intended as a contribution to the ongoing discussion of the human condition and our relation to other beings: machines, animals and… clones.

https://doi.org/10.14746/i.2021.39.12
PDF

Bibliografia

Ayers D., Spectacular Posthumanism. The Digital Vernacular of Visual Effects, New York 2019

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tłum. M. Krzempek, Kraków 2012

Baudrillard J., Przejrzystość zła. Esej o zjawiskach skrajnych, tłum. S. Królak, Warszawa 2009

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000

Bierdiajew M., Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty 2001

Braidotti R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014

Brown W., From DelGuat to ScarJo, [w:] The Palgrave Handbook of Posthumanism in Film and Television, red. M. Hauskeller, Hampshire 2015, s. 11–18

Butler J., Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, tłum. J. Bednarek, Warszawa 2016

Deleuze G., Guattari F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, tłum. A. Jaksender, K. Jaksender, Kraków 2016

Derrida J., The Gift of Death, tłum. D. Wills, Chicago 1995

Douglas M., Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, Warszawa 2007

Drąg W., Revisiting Loss: Memory, Trauma and Nostalgia in the Novels of Kazuo Ishiguro, Newcastle 2014

Dybel P., „Wszyscy oskarżeni są piękni…”. Antynomie doświadczenia prawa w prozie Franza Kafki, „Przegląd Humanistyczny” 2016, nr 4, s. 9–21

Esposito R., Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka, tłum. M. Wrana, Kraków 2015

Ezra E., The Cinema of Things. Globalization and the Posthuman Object, London 2018

Fonioková Z., Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration, Frankfurt 2015

Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, Warszawa 2000

Foucault M., Narodziny biopolityki. Wykłady w Collége de France 1978–1979, tłum. M. Herer, Warszawa 2001

Fukuyama F., Koniec człowieka, tłum. B. Pierzyk, Kraków 2004

Gilbert S., Guber S., The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven 1984

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa 2003

Hogle J., Introduction, [w:] The Cambridge Companion to Gothic Fiction, Cambridge 2002, s. 1–20

Ishiguro K., Kiedy byliśmy sierotami, tłum. A. Appel, Warszawa 2017

Ishiguro K., Nie opuszczaj mnie, tłum. A. Szulc, Warszawa 2017

Kafka F., Osiem notatników, tłum. B. Surowska, Gdańsk 1995

Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007

Lévinas E., Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Kraków 2008

Malchow H., Gothic Images of Race in Nineteenth-Century Britain, Stanford 1996

Mazur P., Metafizyka istnienia człowieka, Kraków 2018

Musiał Ł., O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora, Poznań 2016

Nayar P., Posthumanism, Cambridge 2014

Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków 2011, s. 59–69, 71–85

Piątek B., History, Memory, Trauma in Contemporary British and Irish Fiction, Kraków 2014

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2006

Rodley Ch., Cronenberg on Cronenberg, London 1992

Shelley M., Frankenstein, tłum. M. Płaza, Czerwonak 2013

Steinbock B., Cloning human beings: Sorting through the ethical issues, [w:] Human Cloning: Science, Ethics, and Public Policy, red. B. MacKinnon, Urbana – Chicago 2000, s. 68–84

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, Warszawa 2001

Turney J., Ślady Frankensteina, tłum. W. Wiśniewska, Warszawa 2001

Willems B., Facticity, Poverty and Clones, New York 2010

Žižek S., Patrząc z ukosa. Wprowadzenie do Jacques’a Lacana przez kulturę popularną, tłum. J. Margański, Warszawa 2018

Žižek S., Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, tłum. A. Górny, Warszawa 2010