Zabił, nie zabił i kto kogo zabił? O filmie Zabicie ciotki Grzegorza Królikiewicza

Main Article Content

Michał Dondzik

Abstrakt

The subject of this article is an analysis of the film Killing Auntie (Zabicie ciotki, 1984) by Grzegorz Krolikiewicz. The author reconstructs the history of the film’s making, recalls the memories of actor Robert Herubin, cinematographer Krzysztof Ptak, and director Grzegorz Krolikiewicz. The author reads Killing Auntie through the prism of Andrzej Bursa’s prose, refers to the heritage of surrealism and the way the director refers to it. According to the author it is important to answer the question of whether Killing Auntie is a specific kind of performance. The article concludes with a reflection on the moral dimension of Killing Auntie and an attempt to answer the questions: did the murder in Killing Auntie really happen and could any of us commit it?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dondzik , M. (2021). Zabił, nie zabił i kto kogo zabił? O filmie Zabicie ciotki Grzegorza Królikiewicza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 119-137. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.06
Dział
Metaphysics – Transcendence – Atheism
Biogram autora

Michał Dondzik , Uniwersytet Łódzki

Michał Dondzik – filmoznawca, w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego przygotowuje dysertację W kadrze i poza nim. Fabularne filmy Grzegorza Królikiewicza. Interesuje się kinem polskim oraz filmem dokumentalnym. Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „Pleografie”, „Panoptikum” oraz tomach zbiorowych. Jest autorem książek Leszek Wronko. Dźwięk filmu polskiego (2013) oraz Elementarz Wytwórni Filmów Oświatowych (2018; wraz z K. Jajką i E. Sowińskim).

Referencje

 1. Breton A., Manifest surrealizmu, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka. Antologia, teksty wybrał i przełożył A. Ważyk, Warszawa 1976
 2. Bursa A., Pętla architektury, fragment poematu Luiza, [w:] A. Bursa, Utwory wierszem i prozą, wybrał, opracował i wstępem poprzedził S. Stanuch, Kraków 1982
 3. Bursa A., Zabicie ciotki, Kraków 1981
 4. Chrzanowski M., Andrzej Bursa. Czas, twórczość, mit, Kraków 1986
 5. Dunaj Kozakow E., Bursa, Kraków 1996
 6. Kaliszewski A., Bursa żywy, „Dziennik Polski” 1985, nr 271
 7. Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości: wywiad rzeka, rozm. P. Marecki, P. Kletowski, Kraków 2011
 8. Księga Godarda. Spotkanie seminaryjne z cyklu: Co po Godardzie? pt. W piramidzie. Protokół zajęć „Analiza dzieła filmowego” prowadzonych na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w semestrze letnim 1984/1985 pod kierunkiem Grzegorza Królikiewicza, red. A. Wierzbicka, E. Ostrowska
 9. Kwiatkowski J., Poezja Andrzeja Bursy, „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 19
 10. Lubelski T., Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chorzów 2008
 11. Malatyńska M., Bursa i Królikiewicz, „Echo Krakowa” 1985, nr 213
 12. Nie daję się ponosić fali… – z G. Królikiewiczem rozmawiała M. Brzostowiecka, „Ekran” 1987, nr 48
 13. Roszko J., Legenda o Andrzeju Bursie, „Dziennik Polski” 1967, nr 268
 14. Stolarska B., Twórczość filmowa Grzegorza Królikiewicza. Sesja filmoznawcza, 13–16 maja 1987, Łódzki Dom Kultury – DKF 1987
 15. Przekształcić cierpienie w wartość – z Grzegorzem Królikiewiczem rozmawiał Tadeusz Sobolewski, „Kino” 1993, nr 12
 16. Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Sopot 2016
 17. Stiglegger M., „Brudne obrazy”. Okrucieństwo u Żuławskiego i Królikiewicza, [w:] W poszukiwaniu polskiej nowej fali, red. A. Gwóźdź, M. Wach, Warszawa – Kraków 2017
 18. Warpechowski Z., Konserwatyzm awangardowy, Kraków 2014
 19. Warpechowski Z., Podnośnik, Jerozolima – Rzym – Sandomierz 2001
 20. Winiarczyk M., Na co do kina – „Zabicie z ciotki”, „Ekran” 1985, nr 37
 21. Winiarczyk M., Psychoza po polsku, „Ekran” 1985, nr 40
 22. Wypowiedź Grzegorza Królikiewicza na Festiwalu Dwa Brzegi przed projekcją filmu Zabicie ciotki, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=BzP_iZ2dhF4, dostęp: 13.12.2021
 23. Z wizytą u muz – z Grzegorzem Królikiewiczem rozmawiał Cz.A. Czapliński, „Kariera” 1993, nr 3