Religious and quasi-religious attitudes in four Polish documentaries from 2008–2019

Main Article Content

Krzysztof Kopczyński

Abstrakt

The paper aims to present different ways of showing religious and quasi-religious attitudes in contemporary Polish documentaries. The discussion is based on four feature-length films: Kites by Beata Dzianowicz (2008), Communion by Anna Zamecka (2016), Who Will Write Our History by Roberta Grossman (2018), and Tell No One by Tomasz Sekielski (2019). The author evaluates the methodological usefulness of reflection in the documentary of the “religious film” category used in Polish research and the concept of “transcendent(al) style” taken from Paul Schrader’s book. Occasionally touching upon the question of the relationship with audiences, the author also mentions the paradigm of Polish Romanticism present in contemporary culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kopczyński, K. (2021). Religious and quasi-religious attitudes in four Polish documentaries from 2008–2019. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 139-155. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.07
Dział
Metaphysics – Transcendence – Atheism
Biogram autora

Krzysztof Kopczyński, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej

Krzysztof Kopczyński – doktor habilitowany sztuk filmowych, profesor uczelni w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania: film polski, film dokumentalny, romantyzm, filozofia filmu, edukacja w dziedzinie mediów i filmu. Nagradzany reżyser i producent filmów dokumentalnych. Członek Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej. 

Bibliografia

 1. Aitken I. (ed.), Encyclopedia of the Documentary Film, vol. 1, New York – London 2006
 2. Barnouw E., Documentary: A History of the non-fiction film, New York – Oxford 1993
 3. Barsam R.M., Non-fiction Film: A critical history revised and expanded, Indianapolis 1992
 4. Beres W., Burnetko K., Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008
 5. Coates P., Cinema, Religion and the Romantic Legacy, Burlington 2003
 6. Czyżewska B., Rodzina, której nie ma, “Vogue” 2019, 3.02, <https://www.vogue.pl/a/rodzina-ktorej-nie-ma>, accessed 6.12.2020
 7. Deacy Ch., Ortiz W., Gaye, Theology and Film: Challenging the sacred/secular divide, Oxford 2008
 8. Ellis J.C., McLane B.A., A New History of Documentary Film, New York – London 2011
 9. Grzywacz R. SJ, Krucha podmiotowość, czyli o sporze na gruncie Lévinasowskiej i Ricoeurowskiej filozofii człowieka oraz niektórych jego implikacjach dla rozumienia zdrowia psychicznego, „Logos i Ethos” 2018, no. 2 (48), DOI: http://doi.org/10.15633/lie.2786
 10. Hendrykowska M. (ed.), Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań 2015
 11. Herzogenrath B. (ed.), Film as Philosophy, Minneapolis 2017
 12. Jazdon M., Mąka-Malatyńska K. (eds.), Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, Poznań 2011
 13. Johnson R.K. (ed.), Reframing Theology and Film: New focus for an emerging discipline, Michigan 2007
 14. Kempna-Pieniazek M., Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013
 15. Kłys T., Filmy (nie)religijne. Miedzy słowem a obrazem: księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu profesor Eweliny Nurczynskiej-Fidelskiej, eds. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2005, pp. 176–192
 16. Konefał S.J., Zelent M., Kornacki K. (eds.), Sacrum w kinie dekadę później, Gdańsk 2013
 17. Kopczynski K., Nowe tendencje w dystrybucji filmów dokumentalnych w Polsce końca II dekady XXI wieku, [in:] Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu, eds. S. Rogowski, A. Wróblewska, Warszawa 2020, p. 117–128
 18. Kopczyński K., Paradygmat polskiego romantyzmu w uniwersum filmowym, Kraków 2021
 19. Lis M., Przed i po „Dekalogu”. Spojrzenie na polska religijność, [in:] Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, eds. M. Jazdon, K. Mąka-Malatyńska, Poznań 2011, pp. 51–60
 20. Lis M., Garbicz A. (eds.), Światowa encyklopedia filmu religijnego, Kraków 2007
 21. Lute A., Poszukiwanie transcendencji w kinie polskim dwudziestego pierwszego wieku, „Ethos” 2010, no. 1 (89), pp. 139–147
 22. Marczak M., Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000
 23. Mąka-Malatyńska K. (ed.), Theory of Practice: Kieślowski, Łozinski, Wiszniewski, Królikiewicz, Żebrowski, Łódz 2019
 24. Morstin-Popławska A., Jak daleko stad do raju? Religia jako pamieć w polskim filmie fabularnym, Kraków 2010
 25. Nichols B., Introduction to Documentary, Indianapolis 2010
 26. Plantinga C., Moving pictures and the rhetoric of non-fiction film: two approaches, [in:] Post-Theory: Reconstructing film studies, eds. D. Bordwell, N. Carroll.
 27. Madison, WI, 1996, pp. 307–324
 28. Plate S.B., Religion and Film: Cinema and re-creation of the world. London – New York 2010
 29. Przylipiak M., Filmy religijne, [in:] Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), ed. M. Hendrykowska, Poznań 2015, p. 542–546
 30. Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Gdansk – Słupsk 2004
 31. Przylipiak M., Kornacki K. (eds.), Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, Gdańsk 2002
 32. Renov M. (ed.), Theorizing Documentary, New York – London 1993
 33. Ricoeur P., “Hermeneutyka świadectwa”. Nazwać Boga. Teksty Paula Ricoeura, trans. R. Grzywacz, Kraków 2011
 34. Schrader P., Transcendental Style In Film: Ozu, Bresson, Dreyer, Berkeley, Los Angeles – London 1972
 35. Stanczyk M., Doświadczenie transcendencji – współczesne kino religijne, „Kwartalnik Filmowy” 2016, no. 86
 36. Wieczorek B. (ed.), Teologia i film. Perspektywy badawcze, Kraków 2017