W poszukiwaniu hierofanii – o filmie Góra Sulejmana Jelizawiety Stiszowej

Main Article Content

Justyna Czaja

Abstrakt

The subject of the article is Elizaveta Stishova's film Suleiman Mountain, the action of which focuses on the Kyrgyz mountain, surrounded by religious veneration. The title place is treated as a spatial hierophany, that is, according to Mircea Eliade's concept, a place where and through which the sacred is revealed. The text will analyze the film's space-time and its symbolic dimension, and the characters' relations with the title place, especially the relationship between women and the mountain and its mythical character.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czaja , J. (2021). W poszukiwaniu hierofanii – o filmie Góra Sulejmana Jelizawiety Stiszowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 201-216. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.10
Dział
Metaphysics – Transcendence – Atheism
Biogram autora

Justyna Czaja , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filmu, Mediów i Sztuki Audiowizualnych

Justyna Czaja – profesor uczelni w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuki Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka monografii Historia Polski w komiksowych kadrach (2010), Idź i patrz. Klasyka kina (2013) oraz Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym (2018) nagrodzonej przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się przede wszystkim na kulturze popularnej, komiksie i kinie rosyjskim.

Bibliografia

 1. Clottes J., Levis-Williams D., Prehistoryczni szamani. Trans i magia w zdobionych grotach oraz Po „Prehistorycznych szamanach” – polemiki i odpowiedzi, przeł. A. Gronowska, wstęp M. Ryszkiewicz, Warszawa 2009
 2. Driewnietjurskije mify. Po knigie O. Markowoj i K. Żanabajewa „Zołotaja kołybiel”, <http://bibliotekar.kz/kazahskaja-literatura-hrestomatija-za-6-/tengri-i-umai.html>, dostęp: 7.03.2021
 3. Drury N., Szamanizm, przeł. H. Smagacz, Poznań 1994
 4. Dżusupdżan Dż., Dalekoje echo szamana ili kamłanije po-kyrgyzskij, <https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_kamlanie_jusupjan/24361279.html>, dostęp: 5.03.2021
 5. Eliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974
 6. Eliade M., Sacrum a profanum o istocie sfery religijnej, przeł. B. Baran, Warszawa 2008
 7. Eliade M., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, przeł. i wstęp K. Kocjan, oprac. naukowe J. Tulisow, Warszawa 1994
 8. Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, wstęp L. Kołakowski, Łódź 1993
 9. Nikołajewa D.A., Żenskoje bożestwo w tradicionnoj kulturie buriat priedbajkalia, „Izwiestija Rossijskogo gosudarstwiennogo pedagogiczeskogo uniwiersiteta imienija A.I. Gierciena” 2010, nr 123, s. 245–255
 10. Jelizawieta Stiszowa – o swojem fil’mie, sniatom w Kyrgystanie, <https://www.golosameriki.com/a/oleg-sulkin-suleiman-mountain-of-elizaveta-stishova/5046975.html>, dostęp: 1.03.2021
 11. Łabenda M., Dolina Fergańska w czasach islamu, Warszawa 2016
 12. Prokofiew W., „Suliejman Gora” – oswieżajuścieje postpostimperskoje road-movie iż Kirgizii, „Cinema Art”, 2018, nr 11/12, <https://kinoart.ru/reviews/suleyman-gora-osvezhayuschee-postpostimperskoe-road-muvi-iz-kirgizii>, dostęp: 02.03.2021
 13. Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej, red. A. Rozwadowski, M.M. Kośko, T.A. Dowson, Warszawa 1999
 14. Szyjewski A., Szamanizm, Kraków 2005
 15. Wierzyński A., Filmy drogi, „Iluzjon” 1990, nr 3–4, s. 11–17