W poszukiwaniu hierofanii – o filmie Góra Sulejmana Jelizawiety Stiszowej
PDF

Słowa kluczowe

Suleiman Mountain
Elizaveta Stishova
sacred mountain
Axis mundi
hierophany
shamanism
Mircea Eliade
sacred
profane

Jak cytować

Czaja , J. (2021). W poszukiwaniu hierofanii – o filmie Góra Sulejmana Jelizawiety Stiszowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 201–216. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.10

Abstrakt

The subject of the article is Elizaveta Stishova's film Suleiman Mountain, the action of which focuses on the Kyrgyz mountain, surrounded by religious veneration. The title place is treated as a spatial hierophany, that is, according to Mircea Eliade's concept, a place where and through which the sacred is revealed. The text will analyze the film's space-time and its symbolic dimension, and the characters' relations with the title place, especially the relationship between women and the mountain and its mythical character.

 

https://doi.org/10.14746/i.2021.39.10
PDF

Bibliografia

Clottes J., Levis-Williams D., Prehistoryczni szamani. Trans i magia w zdobionych grotach oraz Po „Prehistorycznych szamanach” – polemiki i odpowiedzi, przeł. A. Gronowska, wstęp M. Ryszkiewicz, Warszawa 2009

Driewnietjurskije mify. Po knigie O. Markowoj i K. Żanabajewa „Zołotaja kołybiel”, <http://bibliotekar.kz/kazahskaja-literatura-hrestomatija-za-6-/tengri-i-umai.html>, dostęp: 7.03.2021

Drury N., Szamanizm, przeł. H. Smagacz, Poznań 1994

Dżusupdżan Dż., Dalekoje echo szamana ili kamłanije po-kyrgyzskij, <https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_kamlanie_jusupjan/24361279.html>, dostęp: 5.03.2021

Eliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974

Eliade M., Sacrum a profanum o istocie sfery religijnej, przeł. B. Baran, Warszawa 2008

Eliade M., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, przeł. i wstęp K. Kocjan, oprac. naukowe J. Tulisow, Warszawa 1994

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, wstęp L. Kołakowski, Łódź 1993

Nikołajewa D.A., Żenskoje bożestwo w tradicionnoj kulturie buriat priedbajkalia, „Izwiestija Rossijskogo gosudarstwiennogo pedagogiczeskogo uniwiersiteta imienija A.I. Gierciena” 2010, nr 123, s. 245–255

Jelizawieta Stiszowa – o swojem fil’mie, sniatom w Kyrgystanie, <https://www.golosameriki.com/a/oleg-sulkin-suleiman-mountain-of-elizaveta-stishova/5046975.html>, dostęp: 1.03.2021

Łabenda M., Dolina Fergańska w czasach islamu, Warszawa 2016

Prokofiew W., „Suliejman Gora” – oswieżajuścieje postpostimperskoje road-movie iż Kirgizii, „Cinema Art”, 2018, nr 11/12, <https://kinoart.ru/reviews/suleyman-gora-osvezhayuschee-postpostimperskoe-road-muvi-iz-kirgizii>, dostęp: 02.03.2021

Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej, red. A. Rozwadowski, M.M. Kośko, T.A. Dowson, Warszawa 1999

Szyjewski A., Szamanizm, Kraków 2005

Wierzyński A., Filmy drogi, „Iluzjon” 1990, nr 3–4, s. 11–17

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.