Broken images. "Auschwitz", nostalgia and modernity. The reception of the Holocaust in popular culture

Main Article Content

Marek Kaźmierczak

Abstrakt

Broken images. "Auschwitz", nostalgia and modernity. The reception of the Holocaust in popular culture

 

The reception of the Holocaust in popular culture is like a set of the broken images of the past. There are fluent differences between fiction and reality, beetween texts and facts, between knowledge and ignorance. This article concerns the forms of the influence of poplar culture on the representations of the Holocaust. Broken image can reveal a part of same event, the same fact. There are intellectual and axiological challenges between revealing and abusing the “Auschwitz” in the contemporary texts of culture. There are three main parts of the article: The contexts of the terms, Opened arguments and How instrumentally where are described the mechanisms of reduction, instrumentalization and mediatization of the reception of the Holocaust.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaźmierczak, M. (2011). Broken images. "Auschwitz", nostalgia and modernity. The reception of the Holocaust in popular culture. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 8(15-16), 101-120. https://doi.org/10.14746/i.2011.15.16.06
Dział
Temat numeru

Bibliografia

 1. Ankersmit, F. “Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia”. Ankersmit, F. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Ed. (and Introduction) E. Domańska. Trans. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska. Kraków, 2004.
 2. Agamben, G. Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III) (“Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive”). Trans. S. Królak. Warszawa, 2008.
 3. Avni, Y. Ciotka Farhuma nie była dziwką. Trans. L. Kwiatkowski. Warszawa, 2007.
 4. Certeau de, M. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Trans. K. Thiel-Jańczuk. Kraków, 2008.
 5. Cole, T. Selling the Holocaust. From Auschwitz to Schindler. How history is bought, packaged, and sold. New York, 2000.
 6. Crepax, G. “Bianca. Historia nie z tej ziemi”. Crepax, Guido. Emmanuelle. Bianca. Trans. M. Fabjanowski. Miereki, 2009.
 7. Gietka, E. “Jak opowiedzieć Auschwitz. Głosy”, Polityka, 5(2010).
 8. Gorer, G. “Death, Grief, and Mourning in Contemporary Britain”. London, 1965.
 9. Quoted by Ostrowska, A. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa, 1997.
 10. Guthke, K.S. The Gender of Death. A cultural history in art and literature. Cambridge, 1999.
 11. Hartman, G.H. The fateful question of culture. New York, 1997.
 12. Jacobson, H. Wieczory kaluki. Trans. M. Świerkocki. Warszawa, 2008.
 13. Jick, L.A. “The Holocaust: Its Use and Abuse within the American Public”, Yad Vashem Studies, 14 (1981).
 14. Kloch, Z. “Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku”. Wrocław, 2006.
 15. Kornhauser, J. Origami. Kraków, 2007 (trans. by M. Kaźmierczak).
 16. Kucia, M. Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce. Kraków, 2005.
 17. Leociak, J. “O nadużyciach w badanich nad doświadczeniem Zagłady”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, nr 6 (2010).
 18. Littell, J. Łaskawe. Trans. M. Kamińska-Maurugeon. Kraków, 2008.
 19. Luther-Smith, A (ed.). “Delirium: A Guide to Italian Exploitation Cinema 1975-1979”. London 1979. Quoted by Petley, J.“Nazi Horrors: History, Myth, Sexploitation”, Horror Zone. Ed. Ian Conrich. I.B.Tauris, 2010.
 20. Marcuse, H. Eros i cywilizacja. Trans. H. Jankowska, A. Pawelski. Warszawa, 1998.
 21. Mintz, A. Popular Culture and the Shaping of Holocaust Memory in America. Seattle and London, 2001.
 22. Novick, P. The Holocaust in American Life. Boston, New York, 2000.
 23. Petley, J. “Nazi Horrors: History, Myth, Sexploitation”. Horror Zone. Ed. Ian Conrich. I.B.Tauris, 2010.
 24. Piotrowski, P. “Auschwitz versus Auschwitz”. Piotrowski, P. Sztuka według polityki. Od melancholii do pasji, Kraków, 2007.
 25. Milchman, A., Rosenberg, A. Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia. Trans. L. Krowicki, J. Szacki. Warszawa, 2003.
 26. Rubenstein, R. The Cunning of History. The Holocaust and the American Future. New York, 1978.
 27. Segev, T. The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust. Trans. by H. Watzman. New York, 2000.
 28. Sicher, E. “The Holocaust in the Postmodernist Era.” Breaking Crystal. Writing and Memory after Auschwitz. Ed. Efraim Sicher. Illinois, 1998.
 29. Sontag, S. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. Trans. J. Anders. Warszawa, 1999.
 30. Sontag, S. “Under the Sign of Saturn”. New York, 1981.
 31. Struk, J. Holokaust w fotografiach. Interpretacje dowodów. Trans. M.
 32. Antosiewicz, Warszawa, 2007. Turner, F. From counterculture to cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the rise of digital utopianism. Chicago, London, 2006.
 33. Vattimo, G. Koniec nowoczesności. Trans. M. Surma-Gawłowska. Introduction A. Zawadzki. Kraków, 2006.
 34. Weizenbaum, J. Computer Power and Human Reason. From Judgment to Calculation. San Francisco, 1976.
 35. Welzer, H. Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. Trans. M. Kurkowska. Cooperation M. Christ. Warszawa, 2010.
 36. Ziębińska-Witek, A. Holocaust. Problemy przedstawiania. Lublin, 2005.
 37. www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,7879762,Nadzorczyni_z_SS. html (2010.05.16)
 38. www.ssaufseherin.fora.pl (2010.12.21)
 39. www.aids-is-a-mass-murder.com (2009.11.20)
 40. www.dailymotion.pl/video/xadsq9_world-aids-day-2009-mass-murderer_ creation (2009.11.20)
 41. www.stalags.com (2010.04.11)