The Romanian Filmmaker’s Union. Between Ambiguous Past and Uncertain Future
PDF

Słowa kluczowe

Filmmaker's Union Romania communism 1989 Romanian New Wave ethnography professional identity Stowarzyszenie filmowców Rumunia komunizm rumuńska nowa fala etnografia tożsamość zawodowa

Jak cytować

Popescu, A. (2012). The Romanian Filmmaker’s Union. Between Ambiguous Past and Uncertain Future. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 11(20), 93–98. https://doi.org/10.14746/i.2012.20.08

Abstrakt

The Romanian Filmmakers’ Union is one of today’s largest cinematographic professional organisations inherited from the Communist past. This study looks at this specific form of institutionalising the activity of Romanian filmmakers from the perspective of its intermediary role between Party directives and divergent personal interests. The collapse of the regime made visible explosive tensions generated by this ambivalent institutional identity. It is therefore interesting to examine the consequences this organisation had on filmmakers’ status before and in the aftermath of the regime change. By using ethnographic methods, the article contributes to an understanding of the role the Union played in reconfiguring the professional community after 1989, especially after the coming of age of a generation of filmmakers who created new professional worlds that challenged the idea of ‘creative collectivity’.
https://doi.org/10.14746/i.2012.20.08
PDF

Bibliografia

H.S. Becker, Art Worlds, Berkley 2008.

L. Dragomir, L’Union des Ecrivains. Une institu¬tion transnationale ŕ l’Est: l’exemple roumain, Paris 2007.

P. Negura, Ni héros ni traîtres. Les écrivains mol¬daves face au pouvoir soviétique sous Staline, Paris 2009.

J. and C. Garrard, Inside the Soviet Writers’ Union, London 1990.

C. Caliman, Istoria filmului romanesc (1897–2010), Bucuresti 2011, pp. 287–383.

http://www.cncinema.abt.ro/Vizualizare-DocumentHTML.aspx?htm_ID=htm-327 [accessed June 15, 2011].

http://www.jurnalul.ro/film/scrisoare-deschisa-cristian-mungiu-ii-scrie-lui-paleologu-146299.htmaccessed June 15, 2011].

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.