Medium: Wizualizacja pierwszej warstwy narracyjnej: Odkrywanie
PDF

Słowa kluczowe

horror
analysis
narrative layers
visual narrative
dramaturgical structure

Jak cytować

Koprowicz, J. (2012). Medium: Wizualizacja pierwszej warstwy narracyjnej: Odkrywanie. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 11(20), 101–132. https://doi.org/10.14746/i.2012.20.09

Abstrakt

The Film Medium. Visualization of the First Layer of the Narrative Level: Discovery

A director’s analysis of the narrative layers in the film Medium allows one see, among other things, the construction of individual elements of the film.  Through an analysis of the construction of particular scenes and the relations between them within the story, the text describes the visual narrative structure of the first layer, i.e. “discovery” (the next layers are: confirmation, confrontation and fulfillment). Within the horror genre, this layer is an essential element in building a dramaturgical structure and in influencing the viewers’ reactions (including the visual pleasure of  “discovering”).

https://doi.org/10.14746/i.2012.20.09
PDF

Bibliografia

R. Barthes, Wstęp do strukturalnej analizy opowiadań, przeł. W. Błońska, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. IV, s. 355–356.

N. Carroll, Filozofia horroru albo Paradoksy uczuć, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk [2005], s. 216–241.

D. Bordwell, Narration in the fiction film, Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

film dokumentalny BBC Who Killed Bobby? (2008) Shane’a O’Sullivana.

S. King, Nocna zmiana, przeł. M. Wroczyński, Warszawa 2007, przedmowa J.D. MacDonald, 1977.