Patrzenie poprzez fragmenty. Komiksowy dziennik Aleksandra Zografa "Pozdrowienia z Serbii"
PDF

Słowa kluczowe

comics
comics diary
Aleksandar Zograf
Regards from Serbia
komiks
Serbia

Jak cytować

Czaja, J. (2012). Patrzenie poprzez fragmenty. Komiksowy dziennik Aleksandra Zografa "Pozdrowienia z Serbii". Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 10(19), 57–65. https://doi.org/10.14746/i.2012.19.06

Abstrakt

In his comic Greetings from Serbia. A Journal in Comics Written During the Conflict in Serbia, Aleksander Zograf’s choice of form is associated with the periodical form of the diary in drawings kept by the author. By means of a series of episodes, Zograf shows selected fragments of daily life in Serbia: the realities of living in a country under sanctions, being bombed by NATO aircraft, and struggling with post-war chaos.

A characteristic feature of the anthology Greetings from Serbia. A Journal in Comics Written During the Conflict in Serbia is – in the words of the author – “observation through fragments”. The poetics of the fragment, the autonomization of the individual elements that comprise the open composition, and the breaking up of the plot’s cohesion are all associated with the worldview that emerges from Zograf’s comics. The reality observed turns out to be chaotic, incoherent and irrational. It becomes impossible to fully embrace or provide any overarching sense to the events, and thus fictionalize and express them by means of a traditional narrative form. By choosing the form of the comic book, and abandoning a comprehensive, ordered point of view, the author attempts to describe the whole by means of fragments.

https://doi.org/10.14746/i.2012.19.06
PDF

Bibliografia

Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997, s. 178.

A. Zograf, Pozdrowienia z Serbii. Dziennik komik serbskiego twórcy komiksów o nazwisku Saša sowy z czasów konfliktu w Serbii, przeł.

M. Świerkosz, Rakezić. Poznań 2011, s. 3.

Rysunek sprawozdawczy. Z Artem Spiegelmanem rozmawia Konstanty Gebert, „Midrasz: Pismo Żydow¬skie” 2001, nr 9, s. 47.

J. Szyłak, O fabularności małych form komiksowych, w: Kontekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska, R.Wójcik, Poznań 2011, s. 27–39.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002, s. 147.

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2000, s. 65.

Pocztówki zMiloševiciem i Myszką Miki – wywiad z Aleksandrem Zografem, „Kolorowe Zeszyty” 2001, vol. 2 [online], http://kolorowezeszyty.blogspot.com/2011/06/787-pocztowki-z-milosevicem-i-myszka.html.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.