Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych dostępnych na YouTube
PDF

Słowa kluczowe

deontology
small form commonness
audiovisual text
YouTube
Web 2.0
deontologia
potoczność

Jak cytować

Kaźmierczak, M. (2012). Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych dostępnych na YouTube. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 10(19), 43–56. https://doi.org/10.14746/i.2012.19.05

Abstrakt

Small Forms, Big Problems. Deontology and Commonness in the Audiovisual Texts Presented on the YouTube

This article concerns YouTube as the helpful service from the deontological perspective. There are many texts created by different users in this service. Big part of them refer to ethical issues. These texts are small forms which reveal big existential problems. There are six main topics of the article. First part concerns chances and threats in using of Web 2.0; YouTube is an example of this phenomenon. Social services on the Internet help to spread the official discourses, but also unofficial discourses. That is why we can observe the proliferation of commonness as the pattern of thinking and acting. Second part of the article refers to the philosophy of personalism. This kind of relection is important in the context of the social services on the Internet. Third part reveals some cultural phenomenons depended on the morality and immediacy. Fourth part consists of the interpretation of the peculiar example. The audiovisual text titled: For Jonah Mowry. Whats going on? became the source of many ethical explanations. The author of the article treats YouTube as the space of drama in the another part. The personal relations among users are shown in the perspective of the texts which are presented on this medium – it is the last topic of this article.

https://doi.org/10.14746/i.2012.19.05
PDF

Bibliografia

YouTube materiały odnoszące się do słowa „Holokaust”- 1230 rekordów, natomiast słowo „Holocaust” łączy się w tym serwisie z ponad 132 000 przekazów [dostęp: 29.11.2011].

S. Turkle, Second Self: Computers and the Human Spirit, The MIT Press 2005, s. 189.

A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa 2007.

A. Stoff, O personalistycznym paradoksie dialogu, w: Dramatyczność i dialogiczność w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Poznań 2010, s. 305.

A. Maj, Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood, w: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem D. de Kerckhove’a, Katowice 2009, s. 143.

K. Krzysztofek, Wprowadzenie, w: A. Keen, Kult amatora..., s. 11.

Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, Warszawa 2001, s. 104.

P. Levinson, Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010, s. 45-47.

http://www.youtube.com/watch?v=TdkNn3Ei-Lg [dostęp: 19.12.2011]

W. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005, s.13.

E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, tłum. przejrzał J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 232.

http://www.youtube.com/watch?v=gm2x7QYjp58&feature=related [dostęp: 19.12.2011].

What’s going on – for Jonah, http://www.youtube.com/watch?v=gm2x7QYjp58&feature=gm2x7QYjp58&feature=related [dostęp: 19.12.2011].

J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998, s. 8–9.