Moving Ahead into the Past: Historical Contexts in Recent Polish Cinema
PDF (English)

Słowa kluczowe

New Polish Cinema
history in Polish film
memory
Dom zły (Dark House)
Rewers (Reverse)
Little Rose (Różyczka)
Kret (The Mole)
Pokłosie (Consequences)

Jak cytować

Anessi, T. (2012). Moving Ahead into the Past: Historical Contexts in Recent Polish Cinema. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 11(20), 5–22. https://doi.org/10.14746/i.2012.20.01

Abstrakt

Moving Ahead into the Past: Historical Contexts in Recent Polish Cinema

The article looks at treatments of Poland’s 20th-century history in Polish films made over the last several years. Since 2007, Polish cinema has seen an explosion of films dealing in various ways with the history of the last century. These include mega-productions by directors known for making historically themed films, like Wajda’s Katyń or Hoffman’s 1920. Battle of Warsaw, and traditional historical dramas dealing with iconic personalities (Rafał Wieczyński’s Popiełuszko. Freedom Is Within Us) and moments in time (Antoni Krauze’s Black Thursday. Janek Wiśniewski Fell). However, a number of other works make use of historical settings from the last century in new and innovative ways. Most choose smaller-scale, less grand approaches to the past, though without abandoning an ambition to accurately depict the times they portray. Films focused on issues related to family and personal relationships, such as Jan Kidawa-Błoński’s Little Rose or Borys Lankosz’s Reverse, likewise speak about life during communism, but attempt to do so without repeating clichéd images by engaging new problems or returning to familiar ones using new techniques. Lastly, memory often plays an important role as a source of knowledge about the past, and as a filter for mediating experiences of it. This can be best seen in Rafael Lewandowski’s The Mole, Władysław Pasikowski’s Consequences (Pokłosie), and Wojciech Smarzowski’s Dark House. Archival evidence, memories of relatives, and the camera itself are used in the films to pose questions about the subjectivity inherent to film as a means of learning about the past.

https://doi.org/10.14746/i.2012.20.01
PDF (English)

Bibliografia

E. Hoffman, Shtetl. The Life and Death of a Small Town and the World of Polish Jews, Boston 1997.

H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore 1975, p. 14.

A. Insdorf, Indelible Shadows: Film and the Holocaust, Cambridge 1989, p. xiii.

T. Doherty, Schindler’s List, “Cineaste”, April 1994, vol. 20, no. 3, p. 50.

G. Lukács, The Historical Novel, trans. H. and S. Mitchell, London Press, 1962 (1937), p. 21.

J. de Groot, The Historical Novel, Oxen 2010, p. 49.

B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1991.

T. Snyder, The Reconstruction Of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, New Haven 2004, pp. 17–26.

D.C. Leege, et al. The Politics of Cultural Differences, Princeton 2002, pp. 45–46.

http://www.culture.pl/web/english/resources-visual-arts-full-page/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/Piotr-uklanski [accessed: 28.12.2012].

M. Werner, “Whatever happened to Polish Cinema after 1989”, in: Polish Cinema Now!, ed. M. Werner, Warsaw 2010, pp. 12–13.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.