Foreign film in Poland, 1964–1975: selection, import and audience. An introduction
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polish culture after 1945
film import
film distribution in the Soviet bloc
cinema programming

Jak cytować

Klejsa, K. (2023). Foreign film in Poland, 1964–1975: selection, import and audience. An introduction. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 79–98. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.05

Abstrakt

The topic of this article is part of the broader research project on lm distribution in the People’s Republic of Poland. An important base for this text is the archival resources of the Film Polski Export and Import Company, established in 1964, the year therefore chosen as the starting point of the analysis. The point of departure is 1975, when important changes in the lm import volume occurred. The article comprises of sections dedicated, respectively, to pre-selection of feature films, new releases and lms in circulation. The data on the number of released titles show that in almost the entire period under study, the total number of foreign films from other ‘people’s republics’ was lower in any given calendar year than the number of films from capitalist states. However, the fact that more films from communist countries were imported to Poland did not mean that the former had larger audiences and generated greater revenues.

https://doi.org/10.14746/i.2022.41.05
PDF (English)

Finansowanie

National Science Centre

Bibliografia

Chrzanowski Z., Rozpowszechnianie filmów, [in:] Kinematografia polska w XXV-leciu PRL, Warszawa 1969

Garncarz, J. Hollywood in Deutschland. Zur Internationaliesierung der Kinokultur 1925–1990, Frankfurt am Main 2013

Gębicka E., Sieć kin i rozpowszechnianie filmów, [in:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film, kinematografia, ed. E. Zajiček, Warszawa 1994

Jak się dziś filmami handluje. Rozmowa z Alicją Ciężkowską, dyrektorem przedsiębiorstwa “Film Polski”, “Film” 1975, no. 33

Klejsa K., „Świat, który przezwyciężamy i pozostawiamy za sobą”. Import, rozpowszechnianie i widownia filmów z krajów kapitalistycznych w Polsce Ludowej w latach 1949–1956 w świetle badań archiwalnych, “Kwartalnik Filmowy” 2019, no. 108 https://doi.org/10.36744/kf.173 DOI: https://doi.org/10.36744/kf.173

Płażewski J., Film zagraniczny w Polsce, [in:] Film. Kinematografia, ed. E. Zajiček, Warszawa 1994

Płażewski J., Przywrócić polskim kinom najlepszy repertuar w Europie, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” 2010, no. 1(89)

Przede wszystkim – co? Ale także – gdzie i jak... Rozmowa z Henrykiem Olszewskim, dyrektorem Centrali Wynajmu Filmów, “Film” 1974, no. 1

Stott R., Crossing the Wall The Western Feature Film Import in East Germany, Bern 2012 https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0216-5 DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0216-5

Szczutkowska J., Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX wieku, Bydgoszcz 2021

Zajiček, E. Polska produkcja filmowa. Problem rentowności, Katowice 1983

Zdziwiony (pseud.), Łyka i łyka, “Film” 1973, no. 36