Rodzima klasyka filmowa w świadomości zbiorowej polskich widzów. Opinie Polaków o polskich filmach i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej
PDF

Słowa kluczowe

film canon
audience
audience research
Andrzej Wajda
Władysław Pasikowski
Stanisław Bajera
Jerzy Hoffman
Trilogy
Sami swoi
Polish film school
cinema of moral anxiety
history
film adaptation
comedy

Jak cytować

Giza, B., & Wenzel, M. (2023). Rodzima klasyka filmowa w świadomości zbiorowej polskich widzów. Opinie Polaków o polskich filmach i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 237–256. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.14

Abstrakt

The text discusses the social understanding of the film canon. The analyses is based on the results of the social research “Poles about Polish films. Opinions of Poles on Polish cinema and their attitudes towards Polish film production” conducted in 2019. The research findings show how Polish audiences think about the Polish film canon and how they define it, referring to their own film experiences, attitudes towards Polish productions and to beliefs about the influence of Polish cinema on culture.

https://doi.org/10.14746/i.2022.41.14
PDF

Bibliografia

Assmann A., Kanon i archiwum, tłum. A. Konarzewska, [w:] Między historią a pamięcią. Antologia, red. naukowa i posłowie M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013, s. 74–88 https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497 DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i tożsamość polityczna w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008

Cześnik M., Wstęp, [w:] M. Cześnik, B. Giza, M. Wenzel, A. Kwiatkowska, M. Żerkowska-Balas, Polacy o polskich filmach. Opinie Polaków o polskim kinie i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Badania społeczne, Warszawa 2021, s. 7–17

Cześnik M., Giza B., Wenzel M., Kwiatkowska A., Żerkowska-Balas M., Polacy o polskich filmach. Opinie Polaków o polskim kinie i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Badania społeczne, Warszawa 2021

Encyklopedia kina, red. T. Lubelski, Kraków 2003

Helman A., 100 arcydzieł kina, Kraków 2000

Hopfinger M., Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010

Klejsa K., Dlaczego 12 na 120? – czyli o kanonach i „listomanii”, <http://old.kinomuzeum.pl/dlaczego-12-na-120-czyli-o-kanonach-i-listomanii/>, dostęp: 31.05.2022

Kuhn A., Westwell G., Oxford Dictionary of Film Studies, Oxford 2012 Kurczewska J., Kanon kultury narodowej, [w:] Kultura narodowa i polityka, red. J. Kurczewska, Warszawa 2000, s. 25–63 https://doi.org/10.1093/acref/9780199587261.001.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/acref/9780199587261.001.0001

Lundin R., The Classics are not the Canon, <https://www.catholiceducation.org/en/education/catholic-contributions/the-classics-are-not-the-canon.html>, dostęp: 4.01.2022

Mętrak K., Próby zatrzymania czasu, „Kwartalnik Filmowy” 1993/1994, t. 16, nr 1(61), s. 143–144

Skrendo A., Kanon i lektura, [w:] Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005, s. 66–74

Szaruga L., Kanon jako przestrzeń porozumienia, [w:] Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005, s. 123–134

Szpociński A., Kanon kulturowy, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, t. 35, nr 2, s. 47–56

Śliwiński P., Przygody z wolnością, Kraków 2003

Święch J., Burze wokół kanonu/kanonów, [w:] Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005, s. 13–27

Zwierzchowski P., Kanon filmowy a edukacja, [w:] Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną, red. A. Rypel, D. Jastrzębska- -Golonka, Bydgoszcz 2018, s. 307–314