Wygnani z raju - analiza toposu domu w filmach Andrieja Zwiagincewa
PDF

Słowa kluczowe

home
myth
religion
spirituality
apocalypse

Jak cytować

Tes, U. (2023). Wygnani z raju - analiza toposu domu w filmach Andrieja Zwiagincewa. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 303–316. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.16

Abstrakt

The topos of ‘home’ is one of the most important motifs in Andrey Zvyagintsev’s films. The director perceives ‘home’ as a material and symbolic term. It applies to the place where a family lives and to the house of God. The article refers to Eliade’s well-known concept of home, but also to the more modern one created by Zbigniew Kadłubek, who writes about oikology in the context of faith. The article reveals the richness of mythical, cultural, religious and artistic references. Each film exposes different images of ‘home’, but they use common metaphors, such as the fall, destruction and the apocalypse. Contemporary man, turned away from God, recreates the mythical thread of exile and ceases to have a safe place to be in the world. In such works as The Banishment, Leviathan, Elena, and Loveless, the director fully showed the consequences of losing the spiritual dimension of life. The proposed interpretations of Zvyagintsev’s films expand the reception of his work in Poland.

https://doi.org/10.14746/i.2022.41.16
PDF

Bibliografia

Adamczewski J., Antropologiczny wymiar przestrzeni młyna, „Studia Etnograficzne i Antropologiczne” 2001, nr 5, s. 93–106

Augé M., Non-places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity, przeł. J. Howe, Londyn 1995

Becking B., Leviatanh at the Movies: Andrei Zvyagintsev’s Film in Biblical Perspectiv, <https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/user_upload/Bibelkunst/BiKu_2018_07a_Becking_Leviathan.pdf>, dostęp: 12.10.2020

Eco U., Na ramionach olbrzymów, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 2017

Eliade M., Sacrum a profanum, przeł. B. Baran, Warszawa 2008

Ikony i święci prawosławni. Leksykon. Historia, sztuka, ikonografia, przeł. E. Maciszewska, Warszawa 2011

Jaszewska D., Film jako medium (nie)obecności Boga. Ukryta teologia w „Niemiłości” Andrieja Zwiagincewa, „Kultura – Media – Teologia” 2017, nr 4(31), s. 39–57

Jaszewska D., Problem szczęścia i nieszczęścia w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa. Próba interpretacji teologicznej, „Kultura – Media – Teologia” 2018, nr 3(34), s. 72–94 https://doi.org/10.21697/kmt.31.3 DOI: https://doi.org/10.21697/kmt.31.3

Jung C.G., Życie symboliczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 2015

Kadłubek Z., Oikologia (inkarnując wiarę), [w:] T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek, Oikologia, Katowice 2013, s. 168–190

Kempna-Pieniążek M., Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013

Kliujewa L., Dychanije kamnia, [w:] Dychanije kamnia. Mir filmow Andrieja Zwiagincewa, red. J. Nochina, W. Gasparow, Moskwa 2019, s. 212–246

Kołacz K., Wygnani przez ojca. Kino Zwiagincewa, „Ekrany” 2017, nr 6, s. 65–69

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001

Kotyński M., Wrestling with God: the Paschal Path of Christ’s Disciple in The Return by Andrei Zvyagintsev, [w:] Cinematic Transformations of the Gospel, red. M. Lis, Opole 2013, s. 137–148

Lis M., The Bible in the films of Pavel Lungin and Andrei Zvyagintsev, „Studia Religiologica” 2018, nr 51(2), s. 83–92 https://doi.org/10.4467/20844077SR.18.005.9503 DOI: https://doi.org/10.4467/20844077SR.18.005.9503

Lisowska B., Tajemnica wiary i ofiary. „Powrót” Andrieja Zwiagincewa, [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków 2008, s. 383–395

Pawłowska-Jądrzyk B., Zmącone obrazy. O poetyce dysonansu międzytekstowego w filmach apokryficznych Andrieja Zwiagincewa, „Studia Kulturoznawcze” 2014, nr 2(6), s. 171–183

Penczkowskaja J., Mifologia „Wazwraszienija”, [w:] Dychanije kamnia. Mir filmow Andrieja Zwiagincewa, red. J. Nochina, W. Gasparow, Moskwa 2019

Przybył E., Prawosławie, Kraków 2006

Przybysz A.K., Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” w świetle antropologicznej niepewności podmiotu, „Studia Rossica Posnaniensia” 2019, nr 44(1), s. 123–132 https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12 DOI: https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12

Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Kraków 2015

Ryken L., Wilhoit J.C., Słownik symboliki biblijnej, przeł. Z. Kościuk, Warszawa 2017

Szewczyk J., Rozważania o domu, Białystok 2018

Tes U., Symbolika „Wygnania” Andrieja Zwiagincewa – konteksty religijne i malarskie, [w:] Wobec metafizyki. Filozofia – sztuka – film, red. U. Tes, A. Gielarowski, Kraków 2012, s. 345–360

Trojanowska U., Archetyp domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej, Kraków 2008

Wasiljew J., Prieparat proffesora Gibberna, [w:] Dychanije kamnia. Mir filmow Andrieja Zwiagincewa, red. J. Nochina, W. Gasparow, Moskwa 2019 Zwiagincew A., Mastierkłas Andrieja Zwiagincewa. Fragment no 3, [w:] Dychanije kamnia. Mir filmow Andrieja Zwiagincewa, red. J. Nochina, W. Gasparow, Moskwa 2019

Zwiagincew A., [w:] Materiały prasowe do filmu „Elena”, dystrybutor: Against Gravity, <http://kameraakcja.com.pl/wp-content/uploads/2012/02/Elena-press-book.pdf>, dostęp: 12.11.2020

Zwiagincew A., wywiad wideo, sympozjum z udziałem reżysera przy okazji wręczenia nagrody Złotego Globu w 2015 roku,<https://alchetron.com/Andrey-Zvyagintsev>, dostęp: 12.10.2020

Zwiagincew A., Kriczman M., Niegin O., The Making of Andrey Zvyagintsev’s Film „Elena”, Londyn 2014