Sztuka hejtu. Powtórzenia, parafrazy i „cytatowość” w filmie Sala samobójców. Hejter Jana Komasy
PDF

Słowa kluczowe

film dialogue
linguistic stylization
hate speech
lingual aggression
verbal aggression
The Hater
John Komasa

Jak cytować

Miławska-Ratajczak, M. (2023). Sztuka hejtu. Powtórzenia, parafrazy i „cytatowość” w filmie Sala samobójców. Hejter Jana Komasy. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 325–333. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.18

Abstrakt

The aim of this article is to present stylistic measures dominating in a movie directed by John Komasa, The Hater, whose screenplay was written by Mateusz Pacewicz. Komasa’s film is an interesting example of how the selection of linguistic means and the way they function within one work can create an illusory, film version of “the art of hating” – the main impression of all the manipulations used by the film’s protagonist. Forms of manipulation, aggression, hate speech or Internet hate in The Hater’s verbal layer are particularly clearly heard thanks to repetitions, paraphrases and a very specific stylistic manoeuvre, which can be called “quotations.”

https://doi.org/10.14746/i.2022.41.18
PDF

Bibliografia

Bobrowski J., „Staropolszczyzna” filmowa. Osobliwości językowe jako wykładniki stylizacji historycznej w dziełach audiowizualnych, Kraków 2020

Cegieła A., Mowa nienawiści, „Poradnik Językowy” 2020, z. 4, s. 60–70 https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.4.5 DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.4.5

Harłukowicz J., Na Marsz Niepodległości przyszli z hasłem o „Białej Europie”. Propagują narodowy socjalizm i stronią od używek. Kim są autonomiczni nacjonaliści?, „Gazeta Wyborcza” 2017 (piątek, 13 listopada), <https://wyborcza.pl/7,75398,22637091,na-marsz-niepodleglosci-przyszli-z-haslem-o-bialej-europie.html>, dostęp: 12.05.2022

Kołodziejek E., Komunikacja inkluzywna. Odpowiedzialność za słowo, <https://etykajezyka.pl/komunikacja-inkluzywna-odpowiedzialnosc-za-slowo/#_ftn1>, dostęp: 12.05.2022

Maciejewska M., Młoda Polska. O filmach Jana Komasy, „EKRANy” 2020, nr 2(54), <http://ekrany.org.pl/kino_wspolczesne/mloda-polska-o-filmach-jana-komasy/>, dostęp: 12.05.2022

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, wyd. II popr. i uzup., Warszawa 2018

Miławska-Ratajczak M., Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, Kraków 2018

Miławska-Ratajczak M., „Społeczeństwo jako ciało jest pęknięte”. Zabiegi stylizacyjne w dialogach Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta na przykładzie filmów „Body/Ciało” i „Twarz”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, vol. 28(48), nr 2, s. 299–317, https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.18 DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.18

Naruszewicz-Duchlińska A., Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015

Pacewicz M., Sala samobójców. Hejter, scenariusz dostępny w bazie Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej:<http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/publication/21221/edition/17983?>, dostęp: 12.05.2022

Wielki słownik języka polskiego, hasło hejt, red. P. Żmigrodzki, <https://wsjp.pl/haslo/do_druku/67480/hejt >, dostęp: 12.05.2022

Wojtak M., Pojęcie stylizacji jako narzędzia opisu utworów literackich, „Stylistyka” 1994, nr 3, s. 135–142