Obrazy Holocaustu w etiudach filmowych PWSFTviT w Łodzi

Main Article Content

Katarzyna Mąka-Malatyńska

Abstrakt

In Serach of the Form. Images of the Holocaust in student films of the Polish National Film School

 

The article In Search of the Form is a contribution to the research on school films about Holocaust. The author analyzed over 20 short films produced in the National Film School in Lodz in 1948–2010. In great part these films reflect the general trend from the professional cinema of the same period. However young filmmakers appear to be more daring as far form of the films is concerned. Their films are aesthetically original, ofthe refer to genre cinema and combine different genres.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mąka-Malatyńska, K. (2011). Obrazy Holocaustu w etiudach filmowych PWSFTviT w Łodzi. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 8(15-16), 157-180. https://doi.org/10.14746/i.2011.15.16.08
Dział
Etiudy

Bibliografia

 1. Th. Adorno, Engagment, w: idem, Noten zur Literatur, Frankfurt am Main 1989, s. 423-424.
 2. A.Ubertowska, Świadectwo-trauma-głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007, s. 34.
 3. P. Levi, Revisiting the Camps, w: The Art of Memory. Holocaust Memorials in History, ed. by J.E. Young, NY 1994, s. 184.
 4. J. Ficowski, Słowo o Icchaku Kacenelsonie, w: I. Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, przeł. J. Ficowski, Warszawa 1982, s. 7-8.
 5. A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007, s. 10.
 6. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1, Warszawa 2001, s. 242.
 7. M. Hendrykowski, Sztuka krótkiego metrażu, Poznań 1998, s. 86.
 8. A. Mellin, Fingerprints. Cyt. za: Broszura 60 lat Szkoły Filmowej w Łodzi, Łódź 2008, s. 21-22.
 9. M. C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A.Tomaszewska, Warszawa 2001
 10. Z.Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Warszawa 2009.
 11. J. Preizner, PRL w obiektywie studentów łódzkiej Filmówki w latach 1949–1960, Kraków 2007.
 12. J. Kaden, Jak kształcą się młodzi filmowcy, „Po prostu” 1950, nr 19.
 13. I. Grodź, Ludzie polskiego kina: Jerzy Skolimowski, Warszawa 2010, s. 38.
 14. –1998. 50 lat łódzkiej Szkoły Filmowej, red. J. Lemann, Łódź 1998, s. 186.
 15. M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001, s. 129.
 16. http://tygodnik.onet.pl/30,0,21303,7, artykul.html (data odczytu: 21.03.2011)
 17. M. Haltof, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2002, s. 271.
 18. J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 2008.
 19. M. Haltof, Pamięć Holocustu i obraz Żydów w powojennym kinie polskim, w: idem, Kino polskie, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2002.
 20. M. Hendrykowska, Shoah znaczy Zagłada, w: idem, Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania, Poznań 2011.
 21. K. Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie, Poznań 2012.
 22. J. Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wrocław 2009, s. 328.
 23. J. Struk, Holocaust w foto-grafiach. Interpretacje dowodów, przeł. Maciej Anto-siewicz, Warszawa 2007, s. 266. Zdjęcie to stało się przedmiotem odrębnego studium: R. Raskin, A Child at Gunpoint: A Study in the Life of Photo, Aarhus 2004.
 24. J. Struk, Holocaust w fotografiach. Interpretacje dowodów, przeł. M. Antosiewicz, Warszawa 2007, s. 118.
 25. R. Barthes, Camera lucida, przeł. Modzelewska-Sikora, „Kino” 1992, nr 3.
 26. Mikołaj Jazdon, Fotografie w roli głównej. O polskim filmie ikonograficznym ze zdjęć. „Kwartalnik Filmowy” 2006, nr 54-55.
 27. T. Łysak, Życie pośmiertne propagandy nazistowskiej. Powojenne filmy dokumentalne o getcie warszawskim, „Kwartalnik Filmowy” 2006, nr 54-55.