Tribschen – początki burzliwej przyjaźni. Nietzsche vs. Wagner

Main Article Content

Małgorzata Choczaj

Abstrakt

Tribschen – the Beginning of a Stormy Friendship. Nietzsche vs. Wagner

 

This text is an analysis of a relationship between two outstanding minds of modernist period. The relationship significantly influenced personality and development of the author of The Birth of Tragedy. The main part of the disquisition focuses on Nietzsche’s complex personality which gets revealed not only in his relationship with Wagner but also in his way of thinking and style of writing, which is still a challenge for most readers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Choczaj, M. (2011). Tribschen – początki burzliwej przyjaźni. Nietzsche vs. Wagner. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 8(15-16), 210-218. https://doi.org/10.14746/i.2011.15.16.13
Dział
Varia

Bibliografia

 1. R.J. Hollingdale, Nietzsche, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2001, s. 50.
 2. K. Jaspers, Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, przeł. D. Stroińska, Warszawa 1997, s. 58.
 3. K. Kozłowski, Finał idylli w Tribschen. Nietzsche contra Wagner, w: Opera i dramat muzyczny. Szkice, Poznań 2006, s. 147.
 4. R. Safranski, Nietzsche. Biografia myśli, przeł. D. Stroińska, posłowie Z. Kuderowicz, Warszawa 2003, s. 53.
 5. F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. i przedmową opatrzył B. Baran, Kraków 1994, s. 120-122.
 6. D. Borchmeyer, Richard Wagner und Nietzsche, w: Richard-Wagner-Handbuch, hrsg. von U. Müller und P. Wapnewski, Stuttgart 1986, s. 119.
 7. W. Schadewaldt, Die griechische Tragödie, Frankfurt am Main 1996, s. 45 („Tübinger Vorlesungen”, t. 4).
 8. L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. i wstępem poprzedził C. Wodziński, Warszawa 1987, s. 160.
 9. T. Mann, FilozofiaNietzschego w świetle naszych doświadczeń, w: Moje czasy. Eseje, wybór i wstęp H. Orłowski, przeł. W. Kunicki, Poznań 2002, s. 427 („Poznańska Biblioteka Niemiecka”, t. 16).
 10. H.-G. Gadamer, Dramat Zaratustry, przeł. G. Sowiński, w: Nietzsche 1900-2000, red. A. Przybysławski, Kraków 1997, s. 118.
 11. G. Colli, Po Nietzschem, przeł. i wstępem opatrzył S. Kasprzyniak, Kraków 1994, s. 32.
 12. F. Nietzsche, Przypadek Wagnera, przeł. R. Michalski, w: Przypadek Wagnera, wprowadzenie K. Kaśkiewicz, redakcja naukowa K. Kaśkiewicz i R. Michalski, Toruń 2004, s. 103-104.
 13. F. Nietzsche, Ryszard Wagner w Bayreuth, przeł. M. Cumft-Pieńkowska, w: Przypadek Wagnera, s. 55.
 14. F. Nietzsche, Nietzsche contra Wagner, przeł. K. Kaśkiewicz, w: Przypadek Wagnera, s. 140.
 15. D. Borchmeyer, Richard Wagner. Ahasvers Wandlungen, Frankfurt am Main – Lepzig 2002, s. 445 i n.