Dawno, dawno temu na przedmieściach. Baśniowość w filmie Edward Nożycoręki Tima Burtona

Main Article Content

Adrianna Fiłonowicz

Abstrakt

Once Upon a Time in the Suburbs. The Use of Fairy Tales in Tim Burton’s Edward Scissorhands

 

In the article, Tim Burton’s Edward Scissorhands is analyzed. Drawing from Vladimir Propp’s theory the author traces the presence of structures, and stylistic and narrative features characteristic of fairy tales. In the second part of the essay, it is argued that through the use of fairy tales Burton is able to introduce the motif of the rite of passage of the main protagonist.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fiłonowicz, A. (2015). Dawno, dawno temu na przedmieściach. Baśniowość w filmie Edward Nożycoręki Tima Burtona. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 85-94. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.06
Dział
Temat numeru

Bibliografia

 1. Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 34.
 2. W. Propp, Nie tylko bajka, przeł. D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 82.
 3. J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981, s. 86–93.
 4. W. Propp, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, wstęp B. Gołębiowski, Warszawa 1976, s. 59.
 5. W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, przeł. J. Chmielewski, Warszawa 2003, s. 49.
 6. A. Mojkowska, Max Lüthi jako bajkoznawca, Wrocław 2006, s. 18.
 7. M. Lüthi, Cechy narracji w bajce ludowej, „Literatura ludowa” 1982, nr 2, s. 64.
 8. M. Lüthi, Zabójca smoka. O stylu bajki, „Literatura Ludowa” 1982, nr 3, s. 38.
 9. R. Caillois, Od baśni do science-fi ction, przeł. J. Lisowski, w: idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, Warszawa 1967, s. 32–33.
 10. T. Burton. Burton on Burton, red. M. Salisbury, London 2006, s. 94.
 11. A. V. Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006, s. 40–50.
 12. T. Burton, Tim Burton and Vincent Price, rozmowę przeprowadził Graham Fuller, w: Tim Burton. A Child’s Garden of Nightmares, red. P.A. Woods, London 2007, s. 59.
 13. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, t. 1, przeł. D. Danek, Warszawa 1985.