"Patrzył na wszystko jakby przez wizjer" - fotografia w "Walcu z Baszirem" Ariego Folmana

Main Article Content

Agnieszka Powierska

Abstrakt

“He looked at everything as if through an imaginary camera” – Photography in Ari Folman’s Waltz with Bashir

 

The article analyzes the theme of photography in Ari Folman’s Waltz with Bashir (2008). It shows the relation between photography and narration as well as similarities between the way the photographic medium functions and the mechanisms of trauma. The author points out that Folman’s documentary film uses the theme of photography as a metaphor for the characters’ emotional distance to what they experience.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Powierska, A. (2015). "Patrzył na wszystko jakby przez wizjer" - fotografia w "Walcu z Baszirem" Ariego Folmana. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 125-131. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.10
Dział
Temat numeru

Bibliografia

  1. B. Nuwayhed al-Hout, Counting the Victims, w: B. Nuwayhed, Sabra and Shatila. September 1982, London and Ann Arbor 2004, s. 275–296.
  2. B. Dudek, Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk 2003, s. 17.
  3. R. Barthes, Rhetoric of the Image, w: Visual Culture: The Reader, ed. J. Evans, S. Hall, London 1999, s. 33.
  4. M. Michałowska, Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografi i, Kraków 2004, s. 25.
  5. J. Berger, Użycia fotografi i, w: idem, O patrzeniu, przeł. S. Sikora, Warszawa 1999, s. 84.
  6. R. Yosef, The Politics of Loss and Trauma in Contemporary Israeli Cinema, New York 2011, s. 3.
  7. D. Tomaszczuk, Patrząc przez aparat nie czujesz emocji, nabierasz dystansu. Trzeba się pilnować – mówi fotoreporter Sławek Kamiński, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15694441,Patrzac _przez_aparat_nie_czujesz_emocji_nabierasz.html [dostęp: 06.06.2014].
  8. M. Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism” 2001, vol. 14, nr 1; R. Yosef, The Politics of Loss and Trauma in Contemporary Israeli Cinema, s. 15.
  9. J. Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009, s. 247–248.
  10. M. Hirsch, Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy, w: Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, ed. M. Bal, J. Crewe, L. Spitzer, Hanover 1999, s. 8.