Analiza warsztatowa filmu dokumentalnego "Usłyszcie mój krzyk"

Main Article Content

Maciej Drygas

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drygas, M. (2015). Analiza warsztatowa filmu dokumentalnego "Usłyszcie mój krzyk". Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 147-160. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.15
Dział
Warsztat filmowca

Referencje

  1. A. Tarkowski, Czas utrwalony, przeł. S. Kuśmierczyk, Warszawa 2007, s. 25.
  2. Scenariusz Dzieci z hotelu Ameryka, „Dialog”. M. Drygas, Dzieci z hotelu Ameryka. Scenariusz filmu fabularnego, „Dialog” 1991, nr 3, s. 15–49.
  3. K. Mąka-Malatyńska, Zapisy przeszłości. Filmoteka szkolna, Broszura nr 12, Warszawa 2001, s. 12–14.
  4. Fragment listy montażowej opublikowanej na łamach „Kwartalnika Filmowego” 1993, nr 1, s. 44–59.