Analiza warsztatowa filmu dokumentalnego "Cudze listy"
PDF

Jak cytować

Drygas, M. (2015). Analiza warsztatowa filmu dokumentalnego "Cudze listy". Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 161–178. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.16

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/i.2015.25.16
PDF

Bibliografia

Siegfried Kracauer, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu

niemieckiego, przeł. W. Wertenstein i E. Skrzywanowa, Warszawa 1958, s. 245–254.

K. Reisz, G. Millar, Technika montażu filmowego, przeł. R. Mączyński, Warszawa 2014, s. 202.

Bachtin: dialog, język, literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983.

Paul Ricoeur, Przyswojenie, w: Język, tekst, interpretacja, wybór i wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff i K. Rosner, Warszawa 1989.

Appropriation. Documents of Contemporary Art, ed. David Evans, London–Cambridge 2009; Cultural Borrowings: Appropriation, Reworking, Transformation, ed. I.R. Smith, „Scope: An Online Journal of Film and Television Studies” 2009, nr 15; Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła i inni, Poznań 2010.

Y. Sánchez, Cuba libre. Notatki z Hawany, przeł. J. Wachowiak Finlaison, Warszawa 2010.