Między nieklasyczną narracją i klasyczną dramaturgią. "Taki pejzaż" Jagody Szelc
PDF

Słowa kluczowe

Such a Landscape
Jagoda Szelc
school film
episodic film
non-classical narration
symbol in film

Jak cytować

Rojek, P. (2015). Między nieklasyczną narracją i klasyczną dramaturgią. "Taki pejzaż" Jagody Szelc. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 203–215. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.13

Abstrakt

Between Classical Narration and Non-classical Dramaturgy. Jagoda Szelc’s Such a Landscape

 

An abandonment of classical narration and a search for unconventional dramaturgical techniques are increasingly observed in the works of students from the Łódź Film School. One such short fi lm illustrating this tendency is Such a Landscape, directed by Jagoda Szelc. To create her individual and original piece, the director employs three traditional dramatic structures – that of an episodic fi lm, a Greek tragedy, and one connected with using the symbol as a tension-building tool. Jagoda Szelc proves that being sceptical about classical narration does not have to indicate a rejection of the whole tradition of storytelling. Instead, she chooses to use it as a fabric.

https://doi.org/10.14746/i.2015.25.13
PDF

Bibliografia

M. Bregant, O granicy dziwnych filmów, przeł. A. Mikołajczyk, w: Czeska myśl filmowa. Tom 1: Obrazy, obrazki, obrazeczki, red. A. Gwóźdź, Gdańsk 2005, s. 418–419.

K. Mąka-Malatyńska, Universal Spring, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=327290 [dostęp: 14.11.2014].

M. Podsiadły, Nasze filmowe nominacje do Warto. Kobiety!, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,106542,15525457,Nasze_filmowe_ominacje_do_Warto__Kobiety_.html [dostęp: 14.11.2014].

S. Kracauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein, wstęp A. Helman, Gdańsk 2008, s. 290.

A. Lipszyc, Co zostaje z babci, czyli w poszukiwaniu materialistycznej teologii fotografii i i filmu, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013, nr 4. Dostępny online: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/rt/printerFriendly/113/205 [dostęp: 27.02.2015].

Filmy studenckie w Londynie, http://www.filmschool.lodz.pl/news/403,filmy-studenckie-w-londynie.html [dostęp: 14.11.2014].

Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 327.

O. Taplin, Tragedia grecka w działaniu, przeł. A. Wojtasik, Kraków 2004, s. 199.

M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekład pod red. E. Kraskowskiej i E. Rajewskiej, Kraków 2012, s. 218–219.

G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964, s. 486.

Przykład Władysława Kopalińskiego. Hasło „kwiat” w: W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 182.