Metodologiczne problemy historii powojennego dokumentu filmowego w Polsce

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

The Methodological Problems of Studies on the History of Polish Postwar Documentary

 

The author discusses the narratives and stereotypical (ideological) point of view as a matrix for constructing an overly simple image of the Polish documentary in the postwar period (1944–1955) as shadowed in the untruth of political discourse. In Marek Hendrykowski’s opinion this particular period in Polish documentary film was much more complicated and multi perspectived (in a “dialogical” sense) as a research object posing new questions and opening new perspectives for film historians.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2015). Metodologiczne problemy historii powojennego dokumentu filmowego w Polsce. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 249-255. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.19
Dział
Varia

Bibliografia

  1. A. Madej, Kino-władza-publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała 2002.
  2. M. Halberda, Zjazd Filmowy w Wiśle, „Arka” 1990, nr 30.
  3. W. Świeżyński, Film dokumentalny (1944–1949), w: Historia filmu polskiego. Tom III: 1939–1956, red. J. Toeplitz, Warszawa 1974.
  4. E. Zajiček, Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, Warszawa 1992.
  5. J. Lemann-Zajiček, Kino i polityka. Polski film dokumentalny 1945–1949, Łódź 2003.
  6. M. Cieśliński, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa 2006.
  7. M. Hendrykowski, Paradoksy poetyki socrealizmu w filmie polskim „Blok” 2002, nr 1.
  8. E. Gębicka, Kino w Polsce w latach 1944–1965. Polityka kulturalna. Ekonomia. Repertuar, dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski 1992.
  9. P. Zwierzchowski, Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005 (tutaj zwłaszcza analiza Szerokiej drogi Konstantego Gordona, 1949).
  10. Literatura w Polsce Ludowej, literatura Polski Ludowej, w: M. Głowiński, Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców, Warszawa 2014, s. 141–150.