Metodologiczne problemy historii powojennego dokumentu filmowego w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

documentary
film history
historiography
social realism
post-war Polish cinema
Stalinism
film industry
film production
distribution
ideology
film poetics
rhetorics
genre
non-fiction film
editing
language of moving pictures

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2015). Metodologiczne problemy historii powojennego dokumentu filmowego w Polsce. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 249–255. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.19

Abstrakt

The Methodological Problems of Studies on the History of Polish Postwar Documentary

 

The author discusses the narratives and stereotypical (ideological) point of view as a matrix for constructing an overly simple image of the Polish documentary in the postwar period (1944–1955) as shadowed in the untruth of political discourse. In Marek Hendrykowski’s opinion this particular period in Polish documentary film was much more complicated and multi perspectived (in a “dialogical” sense) as a research object posing new questions and opening new perspectives for film historians.

https://doi.org/10.14746/i.2015.25.19
PDF

Bibliografia

A. Madej, Kino-władza-publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała 2002.

M. Halberda, Zjazd Filmowy w Wiśle, „Arka” 1990, nr 30.

W. Świeżyński, Film dokumentalny (1944–1949), w: Historia filmu polskiego. Tom III: 1939–1956, red. J. Toeplitz, Warszawa 1974.

E. Zajiček, Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, Warszawa 1992.

J. Lemann-Zajiček, Kino i polityka. Polski film dokumentalny 1945–1949, Łódź 2003.

M. Cieśliński, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa 2006.

M. Hendrykowski, Paradoksy poetyki socrealizmu w filmie polskim „Blok” 2002, nr 1.

E. Gębicka, Kino w Polsce w latach 1944–1965. Polityka kulturalna. Ekonomia. Repertuar, dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski 1992.

P. Zwierzchowski, Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005 (tutaj zwłaszcza analiza Szerokiej drogi Konstantego Gordona, 1949).

Literatura w Polsce Ludowej, literatura Polski Ludowej, w: M. Głowiński, Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców, Warszawa 2014, s. 141–150.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.