The conflict of values in the context of acceptance of multiculturalism
PDF (English)
PDF

Słowa kluczowe

value conflict
multiculturalism
assertiveness
boundaries of self

Jak cytować

Mamzer, H. (2019). The conflict of values in the context of acceptance of multiculturalism. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 67–83. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.5

Abstrakt

There is a quite big progress in the area of education on acceptance and tolerance towards multiculturalism. The main supporter of politics of multiculturalism is Will Kymlicka, and therefore I refer to his thoughts in this essay. However, in contemporary socio-cultural situation of Western civilization, we need something more than the mere acceptance of cultural diversity. It is worth promoting educational programmes that include themes related to the raising of citizens’ awareness of boundaries of self – both in the individual and group aspect. At the same time majority groups should be supported by some tools that would help them to protect their identities without harming others.

https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.5
PDF (English)
PDF

Bibliografia

Andrejuk K. (2015). Postawy wobec imigrantów w świetle wyników Europejskiego Sondażu Społecznego 2014-2015. Polska na tle Europy. Working paper no. 2/2015. IFIS PAN.

http://www.ifispan.pl/wp-content/uploads/2015/12/Postawy-wobec-imigrant%C3%B3w-w-%C5%9Bwietle-wynik%C3%B3w-Europejskiego-Sonda%C5%BCu-Spo%C5%82ecznego-2014-2015.-Polska-na-tle-Europy.pdf. Date of access: 19 July 2016

Banaszak, G., Kmita, J. (1991). Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Instytut Kultury. Warszawa.

Bauman Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wydawnictwo Sic. Warszawa.

Bauman Z. (2004). Identity. Conversations with Benedetoo Vecchi. Polity Press. Cambridge.

Białas M., Malewska-Peyre H. (2001) (ed.) Swojskość i obcość: o akulturacji imigrantów w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. Warszawa.

Burszta, W. (1995). Relatywizm i etnocentryzm postmodernistycznie widziane. In: A. Szahaj (ed.) Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego, pp. 189-207. Uniwersytet im.M. Kopernika. Toruń.

CBOS 12/2016. Komunikat z badań. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców.

Mucha J. (1992). Cooley. Wydawnictwo Wiedza Powszechna. Warszawa.

Giddens A. (2002). Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Golka M. (2007). Socjologia kultury. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.

Huntington S. (2007). Zderzenie cywilizacji. Muza. Warszawa.

Kmita, J. (1983). Kultura jako rzeczywistość myślowa. In: T. Kostyrko (ed.) Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi, pp. 15-32. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Warszawa.

Kmita J. (1995). Rorty i Putnam wobec relatywizmu kulturowego. In: A. Szahaj (red.) Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego, pp. 215-255. Uniwersytet im.M.Kopernika. Toruń.

Kymlicka W. (1998). Współczesna filozofia polityczna. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Kraków.

Kymlicka W. (1995) (red.), The Rights of Minority Cultures. Oxford University Press. Oxford.

Kymlicka W., Donaldson S. (2011). Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press. Oxford.

Mamzer H. (2011). Adaptacja kulturowa a wytyczanie granic „Ja”. In: A. Paszko (2011) (ed.) Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, Kraków Stowarzyszenie Willa Decjusza, pp. 31-41.

Mamzer H. (2016). O wieloznaczności pojęcia mur. An unpublished text.

Maslow A. (1990). Motywacja i osobowość. Translated by P. Sawicka. Warszawa.

Mead G. (1975). Umysł, osobowość i społeczeństwo. PWN. Warszawa.

Melosik Z., Szkudlarek T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków.

Melosik Z. (2002). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Wydawnictwo Wolumin. Poznań.

Melosik Z. (1996). Tożsamość, ciało, władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Wydawnictwo Edytor. Poznań-Toruń.

Ricoeur P. (1992). Filozofia osoby. Wydawnictwo Naukowe PAT. Kraków.

Ricoeur P. (2004). Drogi rozpoznana. Wydawnictwo Znak. Kraków.

Rorty, R. (1991). Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers, t.1. Cambridge University Press. Cambridge.

Rorty, R. (1993). Edukacja i wyzwanie postnowoczesności. In: Z. Kwieciński, L. Witkowski (ed.) Spory o edukację, pp. 96-103. Edytor. Toruń.

Taylor, C.(1992). “The Politics of Recognition”. In: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, A. Gutmann (ed.), Princeton: Princeton University Press.

Taylor, C (1995). Irreducibly Social Goods. In: Philosophical Arguments. Harvard University Press. Cambridge.

Taylor Ch. (1996). Etyka autentyczności. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Kraków.

Taylor Ch. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Internet sources

Pawłowska A. (2016). Psy są tłuczone pałkami, potem zostawiane, by wykrwawiły się na śmierć. Festiwal psiego mięsa to festiwal okrucieństwa. http://wyborcza.pl/1,148125,20097523,psy-sa-tluczone-palkami-potem-zostawiane-by-wykrwawily-sie.html date of access: 19 July 2016.

http://www.peta.org/action/action-alerts/urge-nepal-end-gadhimai-animal-massacre/ date of access: 19 July 2016.

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945 date of access: 19 July 2016.