Adaptational difficulties of Polish economic emigrants in the context of globalisation processes

Main Article Content

Joanna Kozielska

Abstrakt

Guaranteeing the availability of European labour markets constituted a very important element of the Polish foreign policy during the negotiation of conditions under which Poland would become a member of the European Union. At the time of the Polish accession, Poles as citizens of United Europe gained the right to take up legal work in other Member States. This opportunity was taken by Polish young people – “thirdgeneration emigrants” tempted by better earnings and prospects for the future. The proposed text is an attempt to capture migrants’ reality in the context of adaptative difficulties experienced by migrants with regard to globalisation-related transformations and the construct of a global teenager. The research results were obtained from two research projects carried out: (1) a research project carried out under the promotional grant in the years 2008-2012 (National Center for Science in Krakow – NN 106 348 140 (grant manager: Prof. Magdalena Piorunek, PhD) under the title: ‘Polish emigration and reemigration as an experience. Sociological and pedagogical aspect’, the results of which have been published in: Kozielska J., (2014) Post-accession migration. The theoretical and empirical context. Social support. The research sample in the quantitative analysis consisted of 174 persons who emigrated for at least one year and stayed in Poland for at least 6 months from the time of their return to the time of the research. The sample was targeted, and the target group consisted of return emigrants who emigrated during the pre-accession period and decided to stay in a European state rather than a “traditional” country of migration like the United States of America. The quantitative research was supplemented with a qualitative analysis of texts derived from hermeneutic methods, which included online forums (created by and for emigrants, both those who are still abroad and those who are planning to return or have already returned to Poland) and blogs containing fragments of emigrants’ biographies; (2) a research project carried out in London and Scotland under the POSTDOC scholarship of the Adam Mickiewicz University “Unique Graduate = Opportunities. An increase in the didactic potential of the Adam Mickiewicz University through proinnovative education in English, interdisciplinariness, e-learning, investment in human resources” under the title: ‘Transnational biographical counselling. A paradigm of qualitative research. An in-depth interview – 15 families with children (aged between 3 and 13 years) (2015-2017)’.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozielska, J. (2019). Adaptational difficulties of Polish economic emigrants in the context of globalisation processes. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), 211-228. https://doi.org/10.14746/kse.2017.11.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Kozielska, Adam Mickiewicz University in Poznań

dr, Adam Mickiewicz University in Poznań

Referencje

 1. Bauman Z. (2000) Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa
 2. Bauman Z. (2005) Europa – niedokończona przygoda. Kraków
 3. Bauman Z. (2006) Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa
 4. Bash, Glick-Schiller, Blanc-Szanton (1994) From immigrant to transmigrant theorizing transnational migration. Available at: http://www.jstor.org/discover/10.2307/3317464?uid=3738840&uid=2&uid=4&sid=56259903573
 5. Bera R. Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin
 6. Bogaj, A., Kwiatkowski S.M. (2006) Szkoła a rynek pracy, Warszawa
 7. Boski P. (2010) Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa
 8. Derengiewicz P. (2011) [in:] Wyfrunęli. Nowa emigracja o sobie, Czartoryska (ed.) Łomża
 9. Gembala A. (2010) Kilka Refleksji na temat współczesnego rozumienia zjawiska migracji. Available on: http://www.zuviel.net/content/view/81/38/
 10. Kaczmarczyk P. (2005) Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Available on: http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/migracje/raport_fise_wspolczesne_migracje_polakow.pdf
 11. Kawczyńska- Butrym M. (2009) Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin
 12. Kubitsky J. (2012) Psychologia migracji. Warszawa
 13. Melosik Z. (2005) Młodzież a przemiany kultury współczesnej, (in:) Leppert, Melosik, Wojtasik (ed.). Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości. Wrocław
 14. Melosik Z. (2003) Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. (in:) Kwieciński Z., Śliwerski B. (ed.) Pedagogika II. Podręcznik akademicki. Warszawa
 15. Niedźwiedzki D. (2010) Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków
 16. Okólski M. Czeka nas milion emigrantów (2006) (in:). An interview of D. Pszczółkowska with Professor Marek Okólski. Source: http://www.gazeta.pl/, 09.05.2006.
 17. Okólski M., Koryś (2004) Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, “Prace Migracyjne” No. 55/2004. Warszawa.
 18. Okólski M. (2009) Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej (in:) Współczesne migracje. Dylematy Europy i Polski. Warszawa
 19. Kozielska J. (2014) Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne. Poznań
 20. Kozielska J. (2013) Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy. “Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” No. 33/2013
 21. Kubitsky J. (2012) Psychologia migracji. Warszawa