Tożsamość Innego z perspektywy studentów pedagogiki
PDF

Słowa kluczowe

identity
Other
stereotype

Jak cytować

Orłowska, B. A. O. (2015). Tożsamość Innego z perspektywy studentów pedagogiki. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), 61–74. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.4

Abstrakt

In the article, pedagogy students’ attitutude towards identity “Other” has been discussed. Attention has been paid to the role of stereotype in shaping approach to identity “Other” students pedagogy. The importance of knowledge and education of future teachers about stereotypes, identity, and "Other" in the perception of the “Other”.
https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.4
PDF

Bibliografia

Bokszański Z. (2007). Tożsamości zbiorowe. Warszawa.

Czerniejewska I. (2006). O stereotypie kulturowym, czyli jak widzimy innych. [W:] A.W. Brzezińska,

A. Hulewska, J. Słomska (red.). Edukacja regionalna. Warszawa.

Karkowska M., Skalski T. (2010). Kultura, socjalizacja, tożsamość. Kraków.

Kawula S. (2008). Wielorakość kultur w dyskursie pedagogiki społecznej. Olsztyn.

Leppert R. (2010). Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Kraków.

Łobocki M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.

Marshall G. (red.). (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa.

Pilch T. (red.). (2006). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa.