Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(47) (2016) Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Jacek Lewicki
 
Nr 1(49) (2017) Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce Abstrakt  PDF
Emanuel Kulczycki
 
Nr 2(46) (2015) Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(48) (2016) Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje Abstrakt  PDF
Jakub Brdulak
 
Nr 1(45) (2015) Perspektywa neoinstytucjonalna w badaniach nad przemianami szkolnictwa wyższego w Polsce Abstrakt  PDF
Dominik Antonowicz
 
Nr 1(45) (2015) Umiędzynarodowienie badań naukowych – polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Tendencje w europejskim i polskim wyższym szkolnictwie rolniczym Abstrakt  PDF
Sławomir Podlaski
 
Nr 2(42) (2013): Numer specjalny dedykowany prof. dr. hab. Ireneuszowi Białeckiemu Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej Akademii Nauk Abstrakt  PDF
Martyna Sabała
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo