Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10 (2012) Wat - Rosja - Miłosz Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Zbigniew Kopeć
 
Vol 10 (2012) Podwójne spojrzenie Miłosza na Wschód i Zachód – jego wizerunek Rosji i Niemiec Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Alois Woldan
 
Vol 11 (2012) „Память Дама Забывчивая” Wielka Wojna Ojczyźniana: od mitologizacji do niepamięci Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dorota Pazio-Wlazłowska
 
Vol 16 (2015) Współczesny dyskurs neoeurazjatyzmu rosyjskiego wobec Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Marek Jedliński
 
Vol 16 (2015) Ruś Kijowska między Eurazją a Europą Środko-Wowschodnią. Rosyjskie narracje tożsamościowe z zachodniego punktu widzenia Abstrakt
Arent van Nieukerken
 
Vol 11 (2012) Rosja i Europa Środkowa w geografii symbolicznej i literackiej (uwagi imagologiczne) Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Miloš Zelenka
 
Vol 15 (2014) Wilk w Rosji. Subaltern? W imperium? (Polemika z konceptem "postzależności") Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Mieczysław Dąbrowski
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo