Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o udzieleniu nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC, przez UAM w Poznaniu w celach związanych z przeprowadzeniem i udokumentowaniem procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego, artykułu  publikowanych w czasopiśmie „Przegląd Prawa Rolnego, wydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Przyjmuję do wiadomości, że:
  • Administratorem danych osobowych jestUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Siedziba Redakcji Przeglądu Prawa Rolnego: Collegium Iuridicum Novum UAM, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, e-mail: ppr@amu.edu.pl.
  • Inspektorem Ochrony Danych jestdr Justyna Baksalary, iod@amu.edu.pl.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Pani/Pana zgody. Dane są również przetwarzane w celach dowodowych (archiwalnych) – tj. na potrzeby wykazania określonych faktów, w razie potrzeby, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, do dostępu do ich treści, do ich przenoszenia, do żądania sprostowania danych, do żądania ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez przesłanie wiadomości na adres email: ppr@amu.edu.pl. oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie internetowej czasopisma Przegląd Prawa Rolnego: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/polityka_prywatnosci