Unijna pomoc publiczna w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie – wybrane aspekty prawne
PDF

Słowa kluczowe

unijna pomoc publiczna
zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
rolnictwo
prawo unijne

Jak cytować

Lipińska, I. (2018). Unijna pomoc publiczna w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie – wybrane aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 47–59. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.3

Abstrakt

Celem rozważań jest określenie zakresu i zasad udzielania pomocy publicznej w celu wspierania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Przeanalizowano rozwiązania normatywne zawarte w prawie pierwotnym i wtórnym UE i stwierdzono, że specyfika rolnictwa i towarzyszące mu ryzyko wymagają wsparcia publicznego. Przyznawanie pomocy powinno być jednak odpowiednio kształtowane i stymulowane. Wynika to z jego uniwersalności i dostępności, co może zmniejszyć wysiłki rolników w zakresie poszukiwania niezależnych środków i wyboru prawnych instrumentów zarządzania ryzykiem. Z ekonomicznego punktu widzenia przyznanie tej pomocy prowadzi do zmiany relacji między kapitałem własnym a innymi czynnikami produkcji w rolnictwie.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.3
PDF

Bibliografia

Bacon K. (2017), European Union Law of State Aid, Oxford.

Baldi C.E. (2015), La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, Manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle imprese, Santarcangelo di Romagna.

Durnwalder L. (2013), Manuale sul diritto degli aiuti di stato, Bolzano.

European Commission (2013), Overview of CAP Reform 2014–2020, Brussel, http://ec.europa.eu/agriculture/policy‑perspectives/policy‑briefs/05_en.pdf.

European Commission (2018), EU Budget: the Common Agricultural Policy beyond 2020, Fact Sheet, Bruksela, europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_en.pdf.

Jurcewicz A. (2012), Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa: zagadnienia wybrane, Warszawa.

Kaczała M., Łyskawa K. (2008), Skuteczne ubezpieczenia w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1/2.

Kimura S., Anton J., Lethi C. (2009), Managing Risk in Agriculture: A Holistic Approach, Paris.

Kleiner K. (2012), Modernization of state aid, w: E. Szyszczak (red.), Research Handbook on European State Aid Law, Sussex.

Kłoczko-Gajewskiej A., Sulewski P. (2009), Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, „Roczniki Nauk Rolniczych. Ekonomika Rolnictwa” nr 96, t. 1.

Komisja Europejska (2008), Vademecum – Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa.

Kremer E. (2014), Ubezpieczenia majątkowe rodzinnych gospodarstw rolnych, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2014/Konferencja_SGGW_WNE/referaty/Dr_hab.__El%C5%BCbieta_Kremer_-_Ubezpieczenia__maj%C4%85tkowe_rodzinnych__gospodarstw_rolnych.doc.

Kwiecień I. (2010), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Warszawa.

Lipińska I. (2013), Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Łyskawa K., Rojewski K. (2015), Kategorie zagrożeń i ryzyko w działalności rolniczej – szczególnie w produkcji roślinnej, w: M. Kaczała, K. Rojewski (red.), Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, Warszawa.

Maia J. (2016), Vade-mecum des aides d'État, Paryż, http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Vade-mecum_aide-etat_complet.pdf.

Matthews A. (2018), State aid rules and the CAP 2020 legislation, CAP reform UE, 28.10.2018, http://capreform.eu/state-aid-rules-and-the-cap-2020-legislation/.

OECD (2000), Income Risk Management in Agriculture, Paris.

OECD (2001), Risk Management Tools for EU Agriculture. Working Document, Agriculture Directorate-General: Economic analyses, forward studies, evaluation, European Commission, Paris.

Pawłowska-Tyszko J. (2009), Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie, „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy – IERiGŻ”, Warszawa.

Podsiadło P. (2016), Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej – problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 6, cz. 2.

Woźniak B. (2010), Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing” nr 4.