EU public aid and risk management in agriculture − selected legal aspects
PDF (Język Polski)

Keywords

EU public aid
risk management in agriculture
agriculture
EU law

How to Cite

Lipińska, I. (2018). EU public aid and risk management in agriculture − selected legal aspects. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 47–59. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.3

Abstract

The aim of the deliberations was to determine the scope and principles of granting public aid to support risk management in agriculture. The normative solutions contained in primary and secondary EU law have been analysed. It has been concluded that the specificity of agriculture and the accompanying risk require public support. The granting of aid should be properly shaped and stimulated. This is because of its universality and easy accessibility, which may reduce farmers’ efforts to take independent remedial measures when selecting legal risk management instruments. From an economic point of view, the granting of this aid leads to a change in the relationship between the equity and other production factors in agriculture.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.3
PDF (Język Polski)

References

Bacon K. (2017), European Union Law of State Aid, Oxford.

Baldi C.E. (2015), La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, Manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle imprese, Santarcangelo di Romagna.

Durnwalder L. (2013), Manuale sul diritto degli aiuti di stato, Bolzano.

European Commission (2013), Overview of CAP Reform 2014–2020, Brussel, http://ec.europa.eu/agriculture/policy‑perspectives/policy‑briefs/05_en.pdf.

European Commission (2018), EU Budget: the Common Agricultural Policy beyond 2020, Fact Sheet, Bruksela, europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_en.pdf.

Jurcewicz A. (2012), Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa: zagadnienia wybrane, Warszawa.

Kaczała M., Łyskawa K. (2008), Skuteczne ubezpieczenia w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1/2.

Kimura S., Anton J., Lethi C. (2009), Managing Risk in Agriculture: A Holistic Approach, Paris.

Kleiner K. (2012), Modernization of state aid, w: E. Szyszczak (red.), Research Handbook on European State Aid Law, Sussex.

Kłoczko-Gajewskiej A., Sulewski P. (2009), Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, „Roczniki Nauk Rolniczych. Ekonomika Rolnictwa” nr 96, t. 1.

Komisja Europejska (2008), Vademecum – Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa.

Kremer E. (2014), Ubezpieczenia majątkowe rodzinnych gospodarstw rolnych, http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2014/Konferencja_SGGW_WNE/referaty/Dr_hab.__El%C5%BCbieta_Kremer_-_Ubezpieczenia__maj%C4%85tkowe_rodzinnych__gospodarstw_rolnych.doc.

Kwiecień I. (2010), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Warszawa.

Lipińska I. (2013), Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Łyskawa K., Rojewski K. (2015), Kategorie zagrożeń i ryzyko w działalności rolniczej – szczególnie w produkcji roślinnej, w: M. Kaczała, K. Rojewski (red.), Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, Warszawa.

Maia J. (2016), Vade-mecum des aides d'État, Paryż, http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Vade-mecum_aide-etat_complet.pdf.

Matthews A. (2018), State aid rules and the CAP 2020 legislation, CAP reform UE, 28.10.2018, http://capreform.eu/state-aid-rules-and-the-cap-2020-legislation/.

OECD (2000), Income Risk Management in Agriculture, Paris.

OECD (2001), Risk Management Tools for EU Agriculture. Working Document, Agriculture Directorate-General: Economic analyses, forward studies, evaluation, European Commission, Paris.

Pawłowska-Tyszko J. (2009), Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie, „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy – IERiGŻ”, Warszawa.

Podsiadło P. (2016), Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej – problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 6, cz. 2.

Woźniak B. (2010), Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing” nr 4.