Umowa o pomocy przy zbiorach

Main Article Content

Damian Puślecki

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie normatywnej formy kontraktu na pomoc przy zbiorach oraz wyjaśnienie wątpliwości, jakie mogą się pojawić w jego praktycznym zastosowaniu. Z uwagi na występowanie wypadków w rolnictwie odpowiedziano na pytanie, w jakim stopniu regulacja prawna rolniczego ubezpieczenia społecznego powinna chronić pomocników rolników (asystentów) przed utratą zdolności do pracy. Na koniec stwierdzono, że ​​ustawa o ubezpieczeniach przewiduje nowy rodzaj umowy – umowę o pomoc przy zbiorach, ale zakres jej regulacji budzi wątpliwości. Ustawodawca wprowadził niejednolitą definicję tego terminu i choć niejasno określa prawa i obowiązki rolnika, zbyt szczegółowo definiuje prawa i obowiązki pomocnika. Analizowany przepis nie wprowadza konkretnej formy umowy ani jej treści w odniesieniu do prac wykonywanych podczas zbiorów lub wysokości wynagrodzenia za nie. Ochrona pomocnika ogranicza się do ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego. Z uwagi na tematykę ochrony ubezpieczeniowej i specyfikę pracy w rolnictwie tak wąskie ujęcie wydaje się nieuzasadnione.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puślecki, D. (2018). Umowa o pomocy przy zbiorach. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 61-76. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.4
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

  1. Florek L. (2017), Prawo pracy, Warszawa.
  2. Katner W.J. (2018), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiąza – umowy nienazwane, t. 9, Warszawa.
  3. Puślecki D. (2018), Prawna ochrona dzieci pracujących w rodzinnym gospodarstwie rolnym na tle rozwiązań przyjętych w wybranym ustawodawstwie europejskim, w: A. Stelmach i in., Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, Poznań.
  4. Puślecki D. (2011), Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne, Warszawa – Poznań.
  5. Radwański Z., Panowicz-Lipska J. (2017), Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa.
  6. Szałaj K. (2018), Pół roku umowy o pracę przy zbiorach, www.agronews.com.pl.
  7. Szweykowska A., Szweykowski J. (red.) (2003), Słownik botaniczny, Warszawa.
  8. Wiktorowska B., Guza Ł. (2018), Pomocnicy rolnika czy parobkowie, „Gazeta Prawna“, www.praca.gazetaprawna.pl.