Wprowadzanie nowej żywności na rynek unijny w świetle rozporządzenia nr 2015/2283
PDF

Słowa kluczowe

nowa żywność
rynek unijny
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283
ochrona zdrowia i życia konsumenta

Jak cytować

Sokołowski, Łukasz M. (2018). Wprowadzanie nowej żywności na rynek unijny w świetle rozporządzenia nr 2015/2283. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 77–89. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.5

Abstrakt

Do niedawna wprowadzanie nowej żywności na rynek UE było regulowane głównie rozporządzeniem (WE) nr 258/97. Rozwiązania zawarte w tym akcie były jednak krytykowane. W konsekwencji od 1 stycznia 2018 r. zostało ono zastąpione rozporządzeniem nr 2015/2283. W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu nowe rozwiązania ułatwiają wprowadzanie nowej żywności na rynek UE, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia i życia konsumentów oraz interesy gospodarcze. Zdaniem autora rozporządzenie nr 2015/2283 wnosi wiele zmian mających ułatwić wprowadzanie na rynek UE nowej żywności. Jednak dopiero praktyka wynikająca ze stosowania przyjętych rozwiązań przesądzi o skuteczności otwarcia unijnego rynku żywności na bezpieczne innowacje.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.5
PDF

Bibliografia

Amanor-Boadu V. (2004), Post-market surveillance model for potential human health effects of novel foods, „Food Policy” nr 29.

Ballke Ch. (2014), Die neue Novel Food-Verordnung – Reform 2.0, „ZLR. Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht“ nr 4.

Delewski M., Grube M., Karsten J. (2016), Novel-Food-Verordnung. Fragen & Antworten, Hamburg.

Gerstberger I. (2011), Innovationen durch Lebensmittel aus anderen Kulturkreisen, „ZLR. Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht“ nr 4.

Groβ D. (2001), Die Produktzulassung von Novel Food, Berlin.

Huggett A.C., Conzelmann C. (1997), EU regulation on novel foods: Consequences for the food industry, „Trends in Food Science & Technology" nr 8.

Leśkiewicz K. (2013), Prawne aspekty nanotechnologii w produkcji żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Loosen P. (2016), Die neue Novel Food-Verordnung – Übersicht und erste Bewertung, „ZLR. Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht“ nr 1.

Marrani D. (2012), Nanofoods e Novel foods nella legislazione alimentare dell'Unione europea, „Diritto Comunitario e Degli Scambi Internazionali” nr 3.

Marrani D. (2013), Nanotechnologies and Novel Foods in European Law, „Nanoethics” nr 7.

Meulenv B. van der, Velde M. van der (2009), European Food Law Handbook, Wageningen.

Meyer A.H. (2002), Gen Food Novel Food. Recht neuartiger Lebensmittel, Monachium.

Osęka G., Prokop J. (2016), Nowa żywność. Procedura rejestracyjna w okresie przejściowym, „Przemysł Spożywczy” t. 70.

Schroeter K.A. (1997), Anwendungsprobleme der Novel Food-Verordnung, „ZLR. Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht“ nr 4.

Schroeter K.A. (1999), Verfahrensrechtliche Regelungen der Novel Food-Verordnung, w: R. Streinz (red.), Neuartige Lebensmittel. Problemaufriß und Lösungsansätze, Bayreuth.

Sokołowski Ł.M. (2017), Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny, Poznań.

Sokołowski Ł.M. (2018), Some comments on the new regulation of novel foods, „CEDR Journal of Rural Law” nr 1.

Stankiewicz D. (2014), Nowa żywność, „Analizy BAS” nr 13.

Streinz R. (1998), Anwendbarkeit der Novel Food-Verordnung und Definition von Novel Food, „ZLR. Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht“ nr 1.