Z prawnej problematyki finansowania urzędowej kontroli żywności
PDF

Słowa kluczowe

urzędowa kontrola żywności
instrumenty prawne
organy administracji publicznej

Jak cytować

Serlikowska, A. (2018). Z prawnej problematyki finansowania urzędowej kontroli żywności. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 101–114. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.7

Abstrakt

Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy instrumenty prawne finansowania ustawowej kontroli żywności zapewniają prawidłowe funkcjonowanie tej formy nadzoru. W szczególności przeanalizowano funkcjonowanie systemu opłat w różnych państwach członkowskich UE. Stwierdzono, że pomimo uregulowania przez prawodawcę unijnego systemu finansowania kontroli urzędowych środków spożywczych większość przepisów krajowych nie zapewnia w wystarczającym stopniu prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli i nie zapewnia zwrotu wszystkich poniesionych kosztów. Ponadto niejasne kryteria, według których funkcjonuje system finansowania, zmniejszają zaufanie do organów administracji publicznej.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.7
PDF