Z prawnej problematyki finansowania urzędowej kontroli żywności

Main Article Content

Agnieszka Serlikowska

Abstrakt

Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy instrumenty prawne finansowania ustawowej kontroli żywności zapewniają prawidłowe funkcjonowanie tej formy nadzoru. W szczególności przeanalizowano funkcjonowanie systemu opłat w różnych państwach członkowskich UE. Stwierdzono, że pomimo uregulowania przez prawodawcę unijnego systemu finansowania kontroli urzędowych środków spożywczych większość przepisów krajowych nie zapewnia w wystarczającym stopniu prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli i nie zapewnia zwrotu wszystkich poniesionych kosztów. Ponadto niejasne kryteria, według których funkcjonuje system finansowania, zmniejszają zaufanie do organów administracji publicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Serlikowska, A. (2018). Z prawnej problematyki finansowania urzędowej kontroli żywności. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 101-114. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.7
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań