Retos actuales de la calidad en el Derecho Agrario frente a la Globalización; su incidencia en Cuba
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

sektor żywnościowy
kubański system prawny
globalizacja
system jakości produktów rolno-spożywczych

Jak cytować

Balber Pérez, M. A., & McCormack Bequer, M. de la C. (2018). Retos actuales de la calidad en el Derecho Agrario frente a la Globalización; su incidencia en Cuba. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 115–125. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.8

Abstrakt

Ochrona rodzimego sektora żywnościowego poprzez system jakości opracowany dla sektora rolno-spożywczego to jeden ze sposobów, w jakie kubańskie rolnictwo stara się przeciwstawić skutkom globalizacji. W konsekwencji obecna polityka rolna na Kubie dąży do zwiększenia profesjonalizmu w sektorze spożywczym m.in. przez prowadzenie cyklicznych szkoleń dla pracowników rolnych w zakresie przetwórstwa, technologii dla rolnictwa i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, a także przez program doskonalenia państwowego systemu certyfikacji produktów rolno-spożywczych, podnoszenie standardów jakości akredytowanych laboratoriów do badań jakości żywności, a także doskonalenie certyfikacji systemu pracy, zwłaszcza w zakresie stosowanie technik analizy ryzyka i kontroli punktów krytycznych produkcji żywności. Kubański system przewiduje wiele sankcji za nieprzestrzeganie zalecanej polityki rolnej oraz jej aktów prawnych. Są one zawarte w dekrecie nr 182 z 23 lutego 1998 r.: „O normalizacji jakości” i dekrecie nr 267 z 3 września 1999 r.: „Naruszenie ustalonych zasad normalizacji jakości”. Zdaniem autora ​​przyjęte rozporządzenie w sprawie ochrony jakości produktów rolno-spożywczych przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności kubańskiego sektora rolnego, a także do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa żywności.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.8
PDF (Italiano)

Bibliografia

Brebbia F.P., Consideraciones en torno al objeto y contenido del Derecho Agrario.

Carroza A., Zeledón R. (1990), Teoría general e institutos de derecho agrario, Buenos Aires.

Larousse (1999), Gran Diccionario Usual de la Lengua Española.

Massart A. (2001), Síntesis de Derecho Agrario, Pisa.

Prieto Valdés M. (2015), La Seguridad jurídica, Conferencia realizada en el módulo Derecho Constitucional de la Maestría de Derecho Agrario, La Habana.

San Jarque J.J. (1985), Derecho Agrario, General y Autonómico, Madrid.

Victoria M.A. (2000), Derecho agrario de la calidad en la producción agroalimentaria para el MERCOSUR, Santa Fe.

Zeledón R. (2017), Discurso académico, en “Memorias del X Congreso Americano de Derecho Agrario”, Santiago del Estero.