Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria: analisi e prospettive future
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

marnowanie żywności
produkcja pierwotna
prawo rolne

Jak cytować

Costantino, L. (2018). Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria: analisi e prospettive future. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 141–148. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.10

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie regulacji rynku rolnego w Nikaragui oraz wskazanie rozwiązań prawnych, które mogą pomóc przezwyciężyć nierówny podział zasobów ekonomicznych pochodzących z krajowej działalności rolniczej w łańcuchu żywnościowym. W szczególności chodzi o zidentyfikowanie luk prawnych, które przyczyniają się do nierównego podziału zasobów w nikaraguańskim łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych i zaproponowanie sposobów ich eliminacji w świetle nauki prawa rolnego. Według autora główną trudnością dla nikaraguańskiego producenta rolnego jest proces wprowadzania produktów na rynek produktów rolnych w Ameryce Środkowej i Nikaragui oraz brak regulacji w tym zakresie. System Integracji Ameryki Środkowej (SICA), który obowiązuje w większości krajów regionu, z jednej strony zawiera pełne regulacje prawne dotyczące rolnictwa, z drugiej nie do końca odpowiada nowoczesnej strukturze łańcucha rolno-spożywczego. W praktyce ustawodawstwo regionalne i krajowe podlega częstym zmianom i nie zapewnia wystarczającej ochrony producentom rolnym na każdym etapie produkcji. Alternatywą byłoby wprowadzenie zmian na poziomie regionalnym w postaci stref wolnego handlu i realizacji wspólnej polityki rolnej przez kraje Ameryki Środkowej.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.10
PDF (Italiano)

Bibliografia

Collot L. (2016), Fin des condamnations pour vol de produits périmés dans les poubelles des supermarchés, “Dalloz actualité”, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/fin-des-condamnations-pour-vol-de-produits-perimes-dans-poubelles-des-supermarches#.W5Ybfs4zbIU.

Costato L. (dir.) (2003), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova.

Costato L. (2010), La controriforma della PAC, “Rivista di Diritto Agrario”.

Costato L. (2015), Agricoltura, ambiente e alimentazione nell’evoluzione del diritto dell’Unione Europea, “Rivista di Diritto Agrario”.

Costato L. (2015), Diritto alimentare e diritto al cibo: dal I Piano Mansholt alla Riforma del 2013, “Rivista di Diritto Agrario”.

Costato L. (2017), Per una storia della PAC (a sessant’anni dall’inserimento dell’agricoltura nel progetto di Trattato CEE), “Rivista di Diritto Agrario”.

Denizot A. (2016), Les premiers pas hésitants de la lutte contre le gaspillage alimentaire, “RTD civ.”.

González Vaqué L. (2017), French and Italian Food Waste Legislation. An Example for Other EU Member States to Follow?, “European Food and Feed Law Review” n. 3.

Iannarelli A. (1993), Le relazioni contrattuali tra agricoltura e industria nella recente esperienza giuridica italiana, in: Diritto agrario e società industriale, t. II: Il sistema agroalimentare, Bari.

Iannarelli A. (2003), Il diritto dell’agricoltura nell’era della globalizzazione, Bari.

Maccioni G. (2018), Spreco alimentare. Regole e limiti nella transizione verso modelli agroalimentari sostenibili, Torino.

Trapè I., (2017), Lo spreco alimentare e la legge italiana n. 166 del 2016, “Rivista di Diritto Agrario”.