Działalność pszczelarska we włoskim systemie prawnym
PDF

Słowa kluczowe

działalność pszczelarska
prawo włoskie

Jak cytować

Różański, K. (2018). Działalność pszczelarska we włoskim systemie prawnym. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 171–181. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.13

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie włoskich przepisów i doktryny dotyczącej pszczelarstwa. Przeanalizowano systematykę zawartą w ustawie nr 313 z dnia 24 grudnia 2004 r. o pszczelarstwie. Art. 3 tej ustawy określa rolniczy charakter działalności pszczelarskiej, kwalifikując ją jako działalność rolniczą w świetle art. 2135 Kodeksu cywilnego. Pszczelarstwo wędrowne, zaliczane do pokrewnej działalności rolniczej, polega na przenoszeniu pszczół do różnych regionów kraju w celu zwiększenia produktywności upraw. Ponadto ustawa nr 313 zawiera definicje prawne podstawowych instytucji związanych z pszczelarstwem oraz wprowadza różne formy ochrony i wsparcia tej działalności, w tym z sektora pszczelarskiego. Przyjęte przez ustawodawcę włoskiego rozwiązania stanowią interesujący materiał do badań dla polskiego ustawodawcy pod kątem możliwości wprowadzenia zmian w regulacji krajowego sektora pszczelarskiego.

https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.13
PDF

Bibliografia

Alessi R., Pisciotta G. (2010), Il Codice Cicile. Commentario. L’impresa agricola. Artt. 2135-2140, Rzym.

Budzinowski R. (2002), Nowa definicja przedsiębiorcy rolnego we włoskim kodeksie cywilnym, „Studia Iuridica Agraria” t. III.

Budzinowski R. (2003), Prawne pojęcie działalności rolniczej, w: R. Budzinowski (red.), Prawo i administracja, t. II, Piła.

Cavaleri P. (2013), Regions and Local Authorities, w: V. Onida i in., Constitutional Law in Italy, Alphen aan den Rija.

Costato L. (2004), Articolo 117 della Constituzione, Corte Constituzionale e “materia” agricola, “Diritto e Giurisprudenza Agraria e Dell'ambiente” nr 4.

Costato L. (2005), La disciplina dell’apicoltura, “Rivista di Diritto Agrario” t. LXXIV, nr 1.

Chauzat M.P. i in. (2013), Demographics of the European Apicultural Industry, "PLoS ONE" t. 8, nr 11.

Mutinelli F. (2014), The 2014 outbreak of small hive beetle in Italy, “Bee World” Vol. 91, Issue 4.

Onida V., Pedrazza Gorlero M. (2013), Compendio di diritto costituzionale, Mediolan.

Panjo S. (2009), Regionalism in the Italian Constitutional System, „Diritto & Questioni Pubbliche” nr 9.

Pastorino L. (2009), La reformación del concepto de actividad agraria en Italia, w: L. Pastorino (red.), Derecho Agrario Argentino, Buenos Aires.

Panzeri L. (2017), The Distribution of Legislative Competences Between State and Regions in the Evolution of Italian Constitutional Court Case-Law, “Comparative Law Review” nr 23.

Potts S.G. i in. (2010), Declines of managed honey bees and beekeepers, “Journal of Apicultural Research” nr 49 (1).

Różański K. (2013), Prawne formy wsparcia działalności pszczelarskiej w świetle rozporządzenia 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, „Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXVI, nr 1.

Salvachua Gallego J.C. (1989), La transhumancia en apicultura, „Hojas Divulgadas” nr 15.

Szymecka A. (2008), Przedsiębiorstwo rolne we włoskim systemie prawnym (I), „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.