Wyrok TSUE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie C-426/16 − Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW i inni przeciwko Vlaams Gewest przy udziale Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW (opr. Eliza Jachnik)
PDF (Język Polski)

How to Cite

Jachnik, E. (2018). Wyrok TSUE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie C-426/16 − Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW i inni przeciwko Vlaams Gewest przy udziale Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW (opr. Eliza Jachnik). Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 183–193. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20067

Abstract

.
PDF (Język Polski)