Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Suchoń, A. (2018). Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 201–204. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20070

Abstract

Recenzja
PDF (Język Polski)