Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220.

Main Article Content

Abstrakt

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Suchoń, A. (2018). Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 201-204. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/20070
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Recenzje i noty bibliograficzne