O potrzebie opracowania i koncepcji Systemu prawa rolnego

Main Article Content

Roman Budzinowski

Abstrakt

Celem rozważań jest wykazanie, że opracowanie Systemu prawa rolnego jest pożądane (potrzebne i użyteczne), a zarazem możliwe, oraz sformułowanie propozycji do dyskusji dotyczących koncepcji tego dzieła. Według autora warto wrócić do idei A. Stelmachowskiego sprzed ponad trzydziestu pięciu lat i przygotować takie opracowanie. Przemawia za tym wiele względów omówionych w artykule, a umożliwiają to zarówno uwarunkowania obiektywne, jak i subiektywne. Realizacja tak poważnego dzieła na pewno nie będzie łatwa, ale agraryści mają duże doświadczenie we wspólnej pracy nad różnymi przedsięwzięciami naukowymi, a także dostęp do opracowań zagranicznych, które mogą być wykorzystane jako wzór. Gdyby takie prace zostałyby teraz podjęte, to na przełomie lat 2022/2023 gotowy materiał zostałby złożony w wydawnictwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Budzinowski, R. (2020). O potrzebie opracowania i koncepcji Systemu prawa rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 11-24. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.1
Dział
ARTYKUŁY. Teoria prawa rolnego

Referencje

 1. Bałaban B, Szubartowski Z. (1985), V Ogólnopolski zjazd zakładów prawa rolnego (Lublin 18-19 IX 1984), „Państwo i Prawo” nr 1.
 2. Budzinowski R. (1986), Prace przygotowawcze nad „Systemem prawa rolnego”, „Państwo i Prawo” nr 10.
 3. Budzinowski R. (2008), Sprzeczności rozwojowe prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 4. Budzinowski R. (2009), Przyszłość prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 5. Budzinowski R. (2012), O potrzebie rozwoju nauki prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 6. Budzinowski R. (2019), The science of agricultural law in Poland. Reflections against the background of Western European science, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
 7. Budzinowski R., Prawo rolne wczoraj i dziś, w: Z problematyki systemu prawa. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego, Warszawa (w druku).
 8. Costato L. (red.) (2003), Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova.
 9. Costato L., Germanò A., Rook Basile E. (red.) (2011), Trattato di diritto agrario, Vol. I–III, Torino.
 10. Czachórski W. (1974), Przedmowa, w: S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I: Część ogólna, Wrocław.
 11. Düsing M., Martínez J. (red.) (2016), Agrarrecht, München.
 12. Härtel I. (red.) (2012), Handbuch des Rechtsanwalt. Agrarrecht, Köln.
 13. Muñiz Espada E., Llombart P.A. (red.) (2017), Tratado de derecho agrario, Madrid.
 14. Pańko W. (1991), Prawo rolne. Kryzys czy wielki zwrot, w: J. Gajewski i in. (red.), Z zagadnień prawa cywilnego. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, Białystok.
 15. Starościak J. (1972), O systemie polskiego prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” nr 12.