Prawne aspekty sprzedaży na odległość napojów alkoholowych
PDF

Słowa kluczowe

sprzedaż żywności na odległość
napoje alkoholowe
bezpieczeństwo żywności
ochrona konsumenta

Jak cytować

Sokołowski, Łukasz M. (2020). Prawne aspekty sprzedaży na odległość napojów alkoholowych. Przegląd Prawa Rolnego, (2(27), 87–99. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.5

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są zagadnienia związane ze sprzedażą na odległość napojów alkoholowych, które zgodnie z unijnym prawodawstwem wpisują się w kategorię żywności. Ich celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa możliwa jest sprzedaż na odległość napojów alkoholowych oraz czy przyjęte rozwiązania odpowiadają wymogom współczesności. Polskie ustawodawstwo zakazuje sprzedaży na odległość napojów alkoholowych. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Jednak mimo obowiązującego od wielu lat zakazu sprzedaż napojów alkoholowych w Polsce rośnie. Przedsiębiorcy nie stosują się do wprowadzonego zakazu lub podejmują działania mające na celu obejście prawa, uważając obowiązujące regulacje za archaiczne i nieodpowiadające współczesności. Mając na uwadze powszechność handlu online, rozwój technologii, kryzys gospodarczy powstały w związku z pandemią i zmieniające się upodobania konsumentów, podjęcie prób zmiany prawa umożliwiających sprzedaż na odległość napojów alkoholowych należy ocenić pozytywnie. Wydaje się jednak, że proponowane instrumenty prawne nie są wystarczające i nie zapewniają odpowiedniej ochrony zdrowia i życia konsumentów.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.5
PDF

Bibliografia

Chabasiński R., Poselska inicjatywy ma pozwolić Polakom kupować piwo przez internet. Tyle tylko, że już teraz jest to jak najbardziej możliwe, https://bezprawnik.pl/piwo-przez-internet/ [dostęp: 9.10.2020].

E-grocery rośnie w siłę. Sprawdź, jak wielu Polaków robi zakupy spożywcze online!, https://www.przelewy24.pl/blog/e-grocery-rosnie-w-sile-sprawdz-jak-wielu-polakow-robi-zakupy-spozywcze-online [dostęp: 9.10.2020].

Fala A.M. i in. (2020), Alkohol w Polsce, kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny, Warszawa, https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/01/2020-02-03-alkohol-w-polsce-raport-pracodawcyrp.pdf [dostęp: 9.10.2020].

Handel w dobie epidemii koronawirusa – jak rośnie sprzedaż danych gałęzi produktów?, https://grupaeurocash.pl/blog/handel-w-dobie-epidemii-koronawirusa-jak-rosnie-sprzedaz-danych-galezi-produktow#_ftn7 [dostęp: 9.10.2020].

Kaszuba R., Globalna sprzedaż żywności online będzie rosła do 2024 r. w tempie 14,1 proc. rocznie, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/globalna-sprzedaz-zywnosci-online-bedzie-rosla-do-2024-r-w-tempie-14-1-proc-rocznie-raport [dostęp: 9.10.2020].

Klimkowski M., Kupujemy w sieci więcej alkoholu niż kiedykolwiek wcześniej, https://biznes.wprost.pl/handel/10319068/kupujemy-w-sieci-wiecej-alkoholu-niz-kiedykolwiek-wczesniej.html [dostęp: 9.10.2020].

Mazurkiewicz P., Sprzedaż żywności online: po wielkich wzrostach przyszły spadki, https://www.rp.pl/Handel/200409456-Sprzedaz-zywnosci-online-po-wielkich-wzrostach-przyszly-spadki.html [dostęp: 9.10.2020].

Polski e-handel żywnością osiągnął już wartość 1 mld zł rocznie, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/polski-e-handel-zywnoscia-osiagnal-juz-wartosc-1-mld-zl-rocznie [dostęp: 9.10.2020].